Mededeling van het parket Halle-Vilvoorde

“Het parket Halle-Vilvoorde zal alle personen die voor de verkiezingen zondag zijn opgeroepen om een functie van bijzitter of voorzitter te vervullen, en zonder wettige reden niet of te laat komen opdagen, opnieuw strafrechtelijk vervolgen.

Er zal eerst een voorstel tot minnelijke schikking van 250 euro worden aangeboden. Indien men daar niet op ingaat, zal men gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. De minimumboete die voorzien is in de wet bedraagt 400 euro, de maximumboete die kan worden opgelegd is 1.200 euro.

Na de verkiezingen van 2018 hebben 389 personen de minnelijke schikking betaald, 108 personen werden gedagvaard. Tot op heden werden er door de rechtbank 97 veroordelingen uitgesproken, 7 personen werden vrijgesproken wegens twijfel. De laatste vonnissen zullen voor de komende weken zijn.

Van degenen die veroordeeld werden, heeft 1 iemand van de rechtbank de gunst van de opschorting gekregen (dit betekent dat de feiten bewezen worden verklaard, maar er geen straf wordt opgelegd, zolang men geen nieuwe feiten pleegt binnen een bepaalde termijn). 1 iemand heeft een boete van 800 euro gekregen, omdat deze persoon al eens eerder voor hetzelfde soort misdrijf was veroordeeld. De overige veroordelingen betreffen een boete van 600 euro, soms met een gedeeltelijk uitstel. “

Topartikels bij Goeiedag.be