Merchtem in de bres voor August De Boeck

Het Merchtemse schepencollege heeft een boze brief geschreven aan zijn collega’s van Asse. In Asse was het idee geopperd om de naam van de Merchtemse componist August De Boeck te schrappen uit de Academie voor Muziek, Woord en Dans.

De naam van August De Boeck werd in 1967 aan de kunstacademie verbonden door wijlen Emmanuel Gueerickx.

De overweging om de naam van De Boeck nu te schrappen werd ingegeven door het feit dat de kunstacademie nu ook een afdeling beeldende kunsten krijgt en “de vlag nu niet langer de lading dekt”.

Geen lokalen, geen centen

Dat schoot echter in het verkeerde keelgat in Merchtem. Het schepencollege wijst er zijn collega’s van Asse op dat het de voorbije jaren heel wat heeft geïnvesteerd in de promotie van August De Boeck als kunstenaar.

Zijn naam nu schrappen zou haaks staan op deze inspanningen. Het college dreigt er zelfs mee om zijn medefinanciering van de academie stop te zetten en geen gemeentelijke lokalen meer ter beschikking te stellen wat de facto zo goed als zeker het einde van de Merchtemse afdeling zou betekenen. De August De Boeck Academie heeft afdelingen in Asse, Affligem, Liedkerke, Merchtem, Opwijk, Roosdaal en Ternat.

Op de foto: Een kinderkoor van de Kunstenacademie August De Boeck tijdens de viering van de meester vorig jaar.

Topartikels bij Goeiedag.be