Alfaklassen Aalst bestaan tien jaar

De Alfaklassen in Aalst vieren hun tiende verjaardag. Alfaklassen is één van de pioniersprojecten in de stad.

In de voorbije jaren zijn er in Aalst verschillende initiatieven ontwikkeld om leerlingen te ondersteunen in hun kennis van het Nederlands.

‘ Voor de aanvang van Alfaklassen was er eigenlijk weinig structuur in het aanleren van Nederlands aan extreem taalzwakke leerlingen. Met de financiële steun van Rotary Aalst Noord kon in 2004 een proefproject opgezet worden,’ zegt Tessa Ottoey van de Stedelijke Dienst Onderwijs.

De drie verschillende onderwijsnetten en de dienst Onderwijs van de stad Aalst zorgden voor de selectie en ondersteuning van leerkrachten in het secundair onderwijs om Nederlands op maat te geven.

Het initiatief was een succes: de leerlingen maakten merkbare vorderingen. De samenwerking tussen de drie netten verliep vlot.

Vanaf 2006 kreeg de stad via het Flankerend Onderwijsbeleid Vlaanderen jaarlijks een gedeeltelijke financiering. De stad Aalst past de rest van de middelen bij.

‘Per schooljaar wordt er voor het project 40.000 euro uitgetrokken,’ stelt schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA).

‘Dat is een belangrijk bedrag, maar we moeten die inspanning leveren. We hebben er immers alle belang bij dat ook leerlingen die aanvankelijk onvoldoende Nederlands kennen, onze taal leren en een diploma behalen.’

Alfaklassen start telkens in september met een grote screening op alle secundaire scholen van Aalst.

De geselecteerde leerlingen krijgen vervolgens een jaar lang binnen hun eigen school extra Nederlandse lessen.

De Alfaleerkrachten (foto) zorgen er zo voor dat hun leerlingen zeer snel in de andere vakken kunnen bijbenen.

Daarnaast leveren de Alfaleerkrachten ook ondersteuning aan de andere leerkrachten op de scholen wanneer die te maken krijgen met leerlingen die moeilijk of soms helemaal geen Nederlands kennen.

Dit schooljaar wordt de Alfa-groep uitgebreid tot 144 leerlingen, gespreid over 12 scholen in ASO, KSO, TSO en BSO.

‘Alfaklassen was aanvankelijk een unicum in Vlaanderen. De werkwijze werd al snel ook in andere steden en gemeenten overgenomen. Sinds september 2014 is er een taalscreening Nederlands in alle Vlaamse secundaire scholen,’ zegt vervolgschoolcoach Karlien Van Impe.

‘Voor Alfa in Aalst is het een aanmoediging om er alvast nog eens 10 jaar bij te doen.’