‘Broeklin’ krijgt alweer tegenwind van Vilvoorde

Stad Vilvoorde zet nu toch de voet dwars voor het Broeklin-project dat het Uplace-debacle moest doen vergeten. Aanvankelijk was Vilvoorde nog ‘kritische enthousiast’ maar nu heeft het toch bezwaar ingediend tegen de nieuwe plannen. “De problemen uit het oude Uplace-project zijn onvoldoende verholpen.” De stad nodigt uit tot een bijsturing.

De NV Uplace diende recent een omgevingsvergunning in voor haar nieuwe project ‘Broeklin’. Het openbaar onderzoek daarover loopt nog tot 3 november. Maar de aanvankelijk – gematigd – positieve reactie van Vilvoorde is ferm bekoeld met een bewaarschrift als gevolg.

“Het basisprobleem van het oude Uplace is niet opgelost”, legt schepen van Mobiliteit Barbara de Bakker (Groen) uit. “Vooral op het vlak van mobiliteit vertrekt Uplace niet vanuit de ambitie voor een ‘modal split’ van 50% autoverkeer en 50% duurzame modi zoals het openbaar vervoer of de fiets. Nochtans heeft onze regio, de Vlaamse Rand, duidelijk de opdracht gekregen vanuit Vlaanderen om die 50/50 modal split voorop te zetten in alles wat we doen. Een project dat zodanig georiënteerd is op de auto is anno 2020 dan ook in dit deel van Vlaanderen niet alleen onwenselijk, maar ook onrealistisch.”

Naast de mobiliteit blijft ook de concrete invulling van het retail-luik voor de stad een belangrijk aandachtspunt. “Ondanks mooie woorden over maakwinkelconcepten, bieden de ingediende plannen geen enkele garantie niet te vervallen in een klassiek mall-concept”, zegt schepen van Lokale Economie Didier Cortois (Open VLD).

Stad Vilvoorde kan deze omgevingsvergunning onmogelijk gunstig beoordelen”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). “Daarvoor zijn de problemen uit het oude Uplace-project onvoldoende verholpen.”

Vilvoorde stelt zich wel nog constructief op. “We nodigen, samen met de andere partners, Uplace uit om van dit bezwaar gebruik te maken om bij te sturen zodat een evenwichtige ontwikkeling van het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen kan gegarandeerd worden”, aldus burgemeester Hans Bonte (SP.A).

Uplace, het projectontwikkelingsbedrijf van Bart Verhaeghe, onderhandelt al sinds 2007 over de nodige vergunningen. Het megawinkelcomplex botste echter van meet af aan op heftige tegenstand. In 2014 haalde de Raad van State de originele plannen voor Uplace onderuit. Na aanpassingen geeft de Vlaamse regering groen licht voor een doorstart. Na een nieuw juridisch debacle legde een Vlaamse topambtenaar een afslanking met een derde op tafel als ultieme reddingspoging, maar dat plan werd afgeschoten. In 2018 sabelde de Raad van State Uplace een tweede keer neer. In april 2020 komt architect Alexander D’Hooghe met het alternatieve ‘Broeklin’ op de proppen waarbij maakwinkels centraal staan. Het voorstel lijkt – aanvankelijk – breed gedragen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise