Machelen weigert uitgestoken hand van Vilvoorde: “Geen nood aan een fusie”

Machelen heeft nu ook officieel ‘njet’ gezegd op het ballonnetje van burgemeester Hans Bonte (SP.A) om Vilvoorde en Machelen te laten fuseren. “We hebben momenteel geen nood aan een fusie en er is ook geen draagvlak voor”, zegt burgemeester Marc Grootjans (CD&V).

Het voorstel van burgemeester Hans Bonte om een fusie tussen Vilvoorde en Machelen op zijn minst te onderzoeken, zorgde afgelopen maand meteen voor de nodige deining. De man in de straat kantte zich veelal meteen tegen het idee. Tegenstanders startten zelfs een online petitie onder het motto ‘Machelen blijft Machelen’- hoewel er helemaal nog niks concreet was. ‘Geen meerwaarde’, ’Ondanks veel raakpunten, nog veel meer verschillen’, ’Wij willen ons dorpsgevoel behouden’, luidde de motivatie van een aantal ondertekenaars.

Het Machelse college nam tot op vandaag nog geen officieel standpunt in al was de teneur wel meteen ‘dat Machelen niet staat te springen’. Dat wordt nu ook bevestigd door burgemeester Marc Grootjans (CD&V). Het Machelse college heeft Vilvoorde nu ook in een officieel bericht geantwoord. “Het komt er op neer dat we op eigen kracht verder kunnen en dat dat ons ook meer flexibiliteit geeft”, zegt Grootjans in een summiere reactie. “We hebben momenteel geen nood aan een fusie en er is – zoals bewezen door de reacties – ook geen draagvlak voor.”

Burgemeester Hans Bonte (SP.A) reikte Machelen de hand naar aanleiding van het nieuw plan dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) klaar heeft om fusies tussen gemeenten te stimuleren. Vilvoorde en Machelen zijn volgens Bonte logische partners als het op een fusie aankomt. Beide steden kennen volgens Bonte gelijkaardige uitdagingen zoals een snelle bevolkingsaangroei en een jonge en een zeer diverse bevolking. Bovendien zou een fusie circa 30 miljoen euro opleveren. Een logische erkenning als centrumstad zou nog meer geld in het laatje brengen.

Maar dat een fusie bijna altijd een zeer geladen verhaal is, blijkt eens te meer. Bonte reageert ontgoocheld op de Machelse afwijzing.

“Mijn voorstel was om – in navolging van de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse regering en de oproep van minister Somers – samen te onderzoeken of de Vilvoordenaars en Machelaars beter konden worden van een fusie en om hiervoor de pro’s en de contra’s op te lijsten. Dan vind ik het merkwaardig dat Machelen deze oefening niet wilt doen of niet samen wilt doen, daar waar we op beleidsdomeinen als politie, sociale huisvesting, de reconversiezone en woon- en huisvuilbeleid jaar in jaar uit samenwerken. Dat is ook logisch aangezien we samen voor dezelfde grote uitdagingen staan en we beiden de nodige ondersteuning nodig hebben van de Vlaamse overheid maar die vandaag veel te weinig krijgen. Maar ik kan niet anders dan respect opbrengen voor het standpunt van onze buurgemeente. Ik vrees wel dat Vlaanderen op deze manier haar fusiedoelstellingen fors zal moeten bijsturen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise