“Schimmelzaal symptomatisch voor sportbeleid”

“Het Vilvoords sportbeleid staat te beschimmelen”. Volgens oppositiepartij CD&V is het fitnesszaaltje dat de atletiekverenigingen gebruiken hiervoor symptomatisch. De ruimte onder de tribune van Drie Fonteinen ligt er namelijk compleet verwaarloosd bij met afbladerende muren, schimmelvorming en verroeste fitnesstoestellen.

“Dit is geen geschikte plaats om op een verantwoorde manier aan sport te doen”, klinkt het. Sportschepen Kevin Vincke (N-VA) vindt de kritiek ronduit goedkoop.

“Het budget voor sport is onder dit bestuur met 34% gedaald en het budget voor jeugd met 17%”, steekt CD&V-fractieleider Peter Van Kemseke van wal. “De gevolgen worden steeds duidelijker. Het fitnesszaaltje dat de atletiekverenigingen Sparta en VAC gebruiken op stadion Drie Fonteinen staat wat mij betreft symbool voor het failliete sportbeleid van de stad. Het is totaal onaanvaardbaar dat onze jongeren in zo’n omstandigheden moeten sporten. Dit is geen sportzaal, maar een schimmelzaal.”

Van Kemseke is naar eigen zeggen vooral verbaasd door de laconieke reactie van schepen van sport en jeugd Kevin Vincke (N-VA) op de gemeenteraad. “Hij stelde vlakaf ‘dat dit geen prioriteit is, en dat er geen geld voor is’.”

“We zien echter dat de sportinfrastructuur in Vilvoorde stilaan uit elkaar valt. De voorbeelden stapelen zich op: door gebrekkig onderhoud moest zwembad ‘t Zeepaardje onlangs even de deuren sluiten; de atletiekpiste in stadion Drie Fonteinen is zodanig versleten dat ze zelfs werd afgekeurd; en een lokale voetbalploeg moet nog altijd drank en hapjes buiten verkopen omdat er geen geschikt lokaaltje kan worden vrijgemaakt dat als cafetaria dienst kan doen…”

“De schepen moet harder op tafel kloppen, meer ambitie tonen en dringend meer middelen vrijmaken voor sport-en jeugdbeleid. Het gaat niet op om alles door te schuiven naar een volgende legislatuur. Zoals het herstellen van de atletiekpiste. Vilvoorde is nu al de snelst groeiende stad, met een zeer jonge bevolking. Als er nu niet wordt ingegrepen, wordt een achterstand opgebouwd op vlak van sport-en jeugdinfrastructuur die over enkele jaren nauwelijks nog in te halen is.”

Volgens schepen Vincke is het makkelijk om kritiek te geven. Hij predikt geduld. “Iedereen weet dat het sportpatrimonium van de stad oud en versleten is. Nochtans heeft CD&V deze stad jaar en dag bestuurd voor deze legislatuur”, klinkt het fijntjes. “Wij proberen nu een en ander recht te zetten. Maar dat vergt tijd en financiën. En het lijstje is nu eenmaal lang en de middelen beperkt. We overwegen om de sociale economie in te schakelen voor de kleinere herstelwerkzaamheden links en rechts. Maar dat moeten we nog verder bekijken.”

“Wat het zaaltje betreft ik ben de eerste om toe te geven dat er andere en betere omstandigheden mogelijk zijn om in te sporten. Het is mogelijk dat we heel die tribune zullen afbreken en een nieuwe zetten. We gaan dan ook niet eerst investeren om dan alles toch plat te slagen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise