“Beloning voor tip die naar daders leidt”

Jonge vandalen hebben het al een paar weken gemunt op een koppel dat een oude hoeve renoveert in de Kwakkelstraat in Vilvoorde. Op korte tijd werden al balken en allerlei afval in de waterput gegooid, de riolering beschadigd door voetzoekers en ook een raam werd toegetakeld.

Het koppel heeft proces-verbaal laten opstellen en roept buurtbewoners op om mee een oogje in het zeil te houden. Ze hebben zelfs een beloning veil voor de gouden tip die naar de daders leidt.

Bjorn Heyvaert en zijn vriendin zijn in de Kwakkelstraat in Koningslo een oud boerderijtje uit 1890 aan het restaureren. Ze worden echter al een paar weken geplaagd door steeds weerkerende vandalenstreken.

“Het loopt echt de spuigaten uit”, legt Bjorn Heyvaert uit. “Zo hebben we hier een stenen waterput van 25 meter diep. Omdat dat toch gevaarlijk is, hebben we die afgedekt met balken. Een paar dagen later waren alle balken in de put gesmeten. Zondagochtend hebben we de put uitgekuist en nu ligt deze terug vol met allerlei soorten afval. In die mate zelfs dat het water vervuild is. We gingen die put gebruiken als secundaire watervoorziening. Nu moeten we die laten leegtrekken door een gespecialiseerde firma en wachten tot hij zich opnieuw vult.”

Daarbij blijft het niet. “Het nieuwe rioleringsstelsel dat werd aangelegd ligt nog open. Daar hebben ze voetzoekers in laten ontploffen. Dat is duidelijk want we hebben er de resten van terug gevonden. Door de luchtverplaatsing van de bommetjes in die dikke plastic buizen is er ook hier schade aangericht. Daarnaast werd ook al een raam achteraan de woning beschadigd.”

Bjorn, die nota bene in de Kwakkelstraat opgroeide, is het dan ook grondig beu.

“We hebben vandaag een proces-verbaal laten opmaken en gaan ook bewakingscamera’s installeren. Dat waren we op termijn sowieso van plan maar nu gaan we het versneld doen. Op basis van wat we horen van buurtbewoners zouden hier vooral jonge kinderen, waarschijnlijk niet ouder dan 10 jaar, voor verantwoordelijk zijn. Die hebben ze hier zien rondhangen. De woning ligt ook een eindje van de straat verwijderd waardoor ze makkelijker hun gang kunnen gaan.”

Via Facebook roept Bjorn de buurtbewoners dan ook op om mee een oogje in het zeil te houden en bij verdachte bewegingen meteen hemzelf of de politie te contacteren. Hij heeft zelfs een beloning veil voor de tip die naar de daders leidt. “De politie heeft ook beloofd om extra toezicht uit te oefenen vooral dan buiten de schooluren. We willen deze vandalen absoluut vatten zodat we de schade en de gemaakte kosten kunnen verhalen op hun ouders.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise