Brasserie De Met dicht na gaslek

Brasserie De Met op de Grote Markt heeft gisteren halsoverkop de deuren moeten sluiten. Er werden bij een controle door Eandis verschillende gaslekken in de keuken vastgesteld.

‘We zaten hier eigenlijk op een tijdbom’, zucht uitbater Aaite Rillaerts, die nog niet weet hoe het nu verder moet.

De sluiting is het voorlopige dieptepunt van de totaal verzuurde relatie tussen hem en erfpachthouder brouwerij Haacht. Volgende week komt de zaak voor het vredegerecht.

Begin deze maand stelde de stad Vilvoorde brouwerij Haacht nog in gebreke omdat ze talmt met broodnodige herstellingen aan De Met. De bekende brasserie is eigendom van de stad, maar brouwerij Haacht is erfpachthouder.

Als ‘huisbaas’ wordt het verondersteld om de herstellingen op zich te nemen maar wat daar allemaal precies onder valt, zorgt voor betwisting. De opsomming van de gebreken is nochtans indrukwekkend: geen verwarming, geen warm water, kapotte ramen, de vloer in de keuken die aan het wegrotten is, verschillende vochtinsijpelingen en problemen met de afvoer.

In dat rijtje hoorde ook nog ‘een gasgeur’ en dat deed gisteren letterlijk de deur dicht. Op aanvraag van brouwerij Haacht – dat al eerder was geĂŻnformeerd over een ‘probleem’ met de gasinstallatie – kwam Eandis gisteren langs voor een inspectie in De Met. Meteen werd de zaak gesloten en de gasmeter verzegeld. ‘Het was niet eens een klein lek. De meter bleef blijkbaar maar doorlopen’, zegt een van de aanwezige stafleden.

Uitbater Aaite Rillaerts stond gisterenmorgen nog op de skilatten in de Alpen. Hij keerde halsoverkop terug toen hij het nieuws vernam.

‘Ik weet eerlijk gezegd nog niet hoe het nu voorlopig verder moet’, vertelt hij. ‘Mogelijk opent De Met in afwachting van meer duidelijkheid gewoon als cafĂ©. Maar wat doe ik dan bijvoorbeeld met mijn twee cheffen in de keuken? Een van de problemen is dat de horeca de enige sector is waar je mensen niet kunt technisch werkloos stellen. We hebben hier ook geen verwarming meer.’

Een andere optie is dat er met een externe keuken wordt gewerkt, zonder gas dus. ‘Maar vooraleer ik dat hier installeer wil ik zeker weten dat ik dan als huurder niet vanalles krijg aangewreven omdat ik hier een en ander heb aangepast. Dat ga ik eerst aan de vrederechter voorleggen. We zitten hier dus voorlopig in de totale onzekerheid.’

Aan opgeven denkt Rillaerts niet. ‘We gaan alleszins door en ook de stad blijft achter ons staan. We hebben nog grote ambitieuze plannen met De Met maar op deze manier komen we niet vooruit. Hopelijk brengt de verzoeningsprocedure voor het vredegerecht volgende week enig soelaas.’

‘Intussen wil ik klaarheid scheppen naar onze klanten toe. Want zij gaan ook denken: ‘Het is nu weer dicht’. Het is ongelooflijk stom dat we nu moeten sluiten terwijl het net kermis is. Dat zijn duizenden euro’s die we mislopen…’

Brouwerij Haacht laat weten dat het over het probleem met de gasinstallatie pas werd ingelicht een maand nadat dit al bekend was. ‘We hebben niet nagelaten actie te ondernemen maar de controle van Eandis kon een keer om technische redenen niet doorgaan en vorige vrijdag werden ze door de uitbater niet toegelaten tot de zaak…’

Derde keer, goede keer dus gisteren al bleek dat niet zo positief uit te draaien voor De Met. Brouwerij Haacht maakt zich echter sterk dat ze wél het nodige doet.

‘Momenteel is een aannemer bezig om de nodige herstellingen uit te voeren. Daarna kan de installatie opnieuw worden gekeurd en de zaak opnieuw opengaan. Wij hebben nooit nagelaten de werken uit te voeren waarvoor wij verantwoordelijk zijn. Er zijn echter andere problemen waarvoor naar ons oordeel de uitbaterzelf moet instaan maar die worden door hem betwist.’  

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise