Week van de Anderstalige Klant in Vilvoorde

Unizo en Vilvoorde gaven maandag het startsein van ‘De Week van de anderstalige klant In Vilvoorde’. Die loopt nog tot 25 november.

Dat is een laagdrempelig project met een positieve aanpak. Wie Nederlands leert, krijgt de kans zijn Nederlands te oefenen in de winkel om de hoek.

Zo kan de winkelier tonen dat anderstaligen gerust in het Nederlands iets kunnen bestellen, ook al maken ze soms fouten.

UNIZO en Vilvoorde zetten samen een ‘oefenparcours’ voor cursisten Nederlands op poten.

De cursisten krijgen een aantal (spreek-)opdrachten die ze in verschillende handelszaken in de omgeving van hun school moeten uitvoeren.

Zo kunnen ze bijvoorbeeld vragen hoeveel iets kost of meer uitleg vragen over een bepaald product.

Het parcours wordt in de klas voorgesteld en zo veel mogelijk tijdens de lessen afgelegd.

Op de foto van links naar rechts: schepen Johan Claus van Lokale economie, schepen Fatima Lamarti van Integratie, integratieambtenaar Laurens Jans, leerkracht CBE Dirk Mosselmans en Joris Broodcoorens UNIZO Vlaams-Brabant en Brussel.