Ternat start herbestemmingsonderzoeken voor kasteel Kruikenburg en kasteel De Mot

De gemeenteraad van 12 augustus zette het licht op groen om een herbestemmingsonderzoek te starten voor kasteel Kruikenburg en kasteel De Mot in Ternat.

Kasteel De Mot is het voormalige gemeentehuis van de gemeente Ternat. Na de intrek in de nieuwbouw in 2015 kwam dit gebouw leeg te staan. Schepen van erfgoed Gunter Desmet: “In 2020 hebben we in het oude gemeentehuis voorlopig de fietsbibliotheek ondergebracht. Zo blijft het gebouw niet leegstaan en heeft dit een nuttige bestemming. De laatste jaren hebben we al verschillende kleinere werken uitgevoerd om het gebouw in goede staat te houden, zoals het vervangen van gebroken ramen en de vlaggen aan het beschermde gebouw. Nu willen we echter het gebouw ook op de lange termijn een nieuwe bestemming geven. Daarom starten we een herbestemmingsonderzoek, waarbij heel wat opties open liggen.”

Het lokaal bestuur Ternat start tegelijk een herbestemmingsonderzoek voor kasteel Kruikenburg, dat momenteel eigendom is van de Broeders van de Christelijke Scholen. Een deel van het kasteel wordt nu gebruikt door de school, een deel wordt bewoond door de broeders. Het aantal broeders neemt echter af, dus vroeg of laat komt dit kasteel leeg te staan. “Kasteel Kruikenburg is een echt pareltje en ligt midden in het gemeentelijk park. Daarom willen we onze verantwoordelijkheid nemen om ook dit kasteel op lange termijn een goede bestemming te geven en zo te bewaren voor de toekomst”, zegt schepen Desmet.

“We merken dat erfgoed onze inwoners nauw aan het hart ligt, dus vinden we het belangrijk dat deze gebouwen alleszins op één of andere manier publiek toegankelijk blijven. Iedereen krijgt tijdens het onderzoek kans om voorstellen of suggesties te doen. Tegelijk wordt de haalbaarheid hiervan onderzocht. Is deze bestemming te vergunnen rekening houdende met de erfgoedwaarde? Op hoeveel worden de herstellings- en aanpassingswerken geraamd? Welke premies zijn mogelijk, enzovoort.”

Beide onderzoeken samen worden geraamd op 50.000 tot 60.000 euro, waarvan 80% door Vlaanderen gesubsidieerd.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland