Ternat begeleidt inwoners bij energierenovatie

Ternattenaren die hun woning willen renoveren, kunnen voortaan voor professioneel advies terecht bij het Lokaal Bestuur Ternat. Samen met de vzw Klimaatpunt wil het Lokaal Bestuur de inwoners stimuleren om energierenovaties aan te gaan. Dat moet leiden tot een structureel duurzaam energieverbruik en een duurzaam, energiezuinig en kwaliteitsvol woningpatrimonium.

“Door je woning te BENOveren, verlaagt je energiefactuur, verhoogt je wooncomfort, krijgt je woning meer waarde en bewijs je ook het klimaat een grote dienst”, zegt schepen voor duurzame ontwikkeling en woonbeleid Gunter Desmet.

Via het BENOvatietraject van de vzw Klimaatpunt kunnen inwoners van Ternat tips krijgen over energiezuiniger wonen en energiezuinig renoveren. Zo’n traject bestaat uit een doorlichting van je woning, een individueel besparingsplan, een berekening van de beste ingrepen rond isolatie, verwarming en zonne-energie, begeleiding bij de uitvoering van deze ingrepen via lokale aannemers en hulp bij het aanvragen van de premies en renovatieleningen via lokale woonconsulenten. De enige voorwaarde om beroep te doen op het aanbod is dat je woning voor 1 januari 2006 is aangesloten op het elektriciteitsnet.

Dankzij de steun van Fluvius, de provincie en de gemeente Ternat kost deze begeleiding voor inwoners van Ternat slechts 100 euro. Wanneer er 10 Ternatse gezinnen via deze begeleiding overgaan tot minstens één renovatie-ingreep, dan krijg je als renoverend gezin deze €100 zelfs volledig terugbetaald.

Geïnteresseerden kunnen terecht bij duurzaamheid@ternat.be of benoveren@klimaatpunt.be.

Topartikels editie Dilbeek-Ternat-Pajottenland