Verdeelde LVB ziet dossier De Marie ontglippen

Op de gemeenteraad van Ternat werd de behandeling van het politiek gevoelige ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Cleyn Reuken, dat de historische bouwovertredingen van het bouwmaterialenbedrijf De Marie moet regulariseren, nog maar eens verdaagd.

De vraag om te verdagen kwam van de oppositiefracties CD&V en Volks en N-VA, met steun van schepen Guido Van Cauwelaert (spagroen+). Samen met de studiediensten van CD&V, N-VA en Groen werd immers een, volgens deze partijen, haalbaar compromis uitgedokterd. Dat compromis zou binnen de meerderheidsfractie LVB ook de steun genieten van burgemeester Luc Wachtelaer en raadslid Kathleen Platteau.

Het compromis werd wel ingediend als een amendement, maar volgens raadslid Gunter Desmet (CD&V) is er te veel kans op juridische flaters om het al in deze vorm op te nemen.

plan De Marie
klik op plan om te vergroten

De voorgestelde oplossing bestaat erin dat in zone C (uiterst rechts) geen gebouwen mogen komen en dat in zone B en C de nieuwe bestemming bedrijvenzone uitdovend is. Die moet dan ook binnen de tien jaar verdwijnen en vervangen worden door de bestemming woonuitbreidingsgebied.

“Deze wijzigingen worden expliciet gemotiveerd vanuit de vele ingediende bezwaren, wat nodig is om deze wijzigingen nog mogen aan te brengen”, aldus Van Cauwelaert.

Het RUP Kernversteviging moet de nabestemming later verder verfijnen.

Bij de LVB kon vooral oud-burgemeester Ronald Parys niet lachen met dit manoeuvre van de oppositie en Van Cauwelaert. Hij wilde dat het RUP zou worden behandeld zoals geagendeerd. De LVB stemde echter verdeeld, want Wachtelaer en Platteau onthielden zich, waardoor de verdaging toch gestemd raakte.

Opmerkelijk was dat raadslid Angelo Van Wilderen, die zich vorige maand afscheurde van de CD&V en nu als onafhankelijke zetelt, ook tegen de verdaging stemde. Zijn stemgedrag lijkt alvast de theorie van CD&V te voeden dat Van Wilderen bewust door de LVB werd losgeweekt om een doorbraak te forceren in het dossier De Marie.