Niet meer beurtelings parkeren in Statiestraat

In de Statiestraat, het gedeelte tussen de Markt en de ’t Serclaesstraat, wordt het beurtelings parkeren binnenkort afgeschaft. Het voorstel staat op de agenda van de gemeenteraad van 6 november.

Het beurtelings parkeren wordt systematisch afgeschaft omdat het vaak leidt tot onduidelijkheid voor gebruikers, met foutparkeren tot gevolg.

In de toekomst zal dan enkel nog geparkeerd mogen worden langs de kant van winkels (even huisnummers). Aan de (onpare) overzijde zal een parkeerverbod gelden.

Nieuwsbrief

Je zou ook interesse kunnen hebben in...