Briljant voor Rosa en Lucien

Rosa Vanvaerenbergh en Lucien Van Cauwelaert vierden zaterdag hun vijfenzestigste huwelijksverjaardag.

Rosa werd in 1926 geboren op de hoek van de Rozenstraat en de Affligemstraat. Er liep daar toen nog geen spoorweg. Er is nog steeds een klein zijstukje aan de Rozenstraat dat aan de vroegere toestand herinnert maar het geboortehuis werd tijdens de oorlog verwoest.

Vader Victor en moeder Maria Schelfthout verhuisden spoedig na de geboorte naar de Nieuwbaan 72, waar Rosa en haar jongere zus Helène hun jeugd doorbrachten.

Laatste verzetstrijder

Lucien werd in 1922 geboren in de Dreef, waar zijn vader een schilderszaak uitbaatte. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vluchtten ze naar Frankrijk maar ze moesten terugkeren en Lucien hervatte zijn middelbare studies en studeerde daarna voort aan de handelshogeschool Saint-Louis in Brussel.

In het laatste jaar van de oorlog werd hij opgeroepen om naar Duitsland te gaan werken maar hij dook onder en sloot zich aan bij het geheime verzetsleger, de ‘witte brigades’. Hij is de laatste overlevende van de Ternatse verzetstrijders.

Enkele jaren na de oorlog huwden Rosa en Lucien. Ze woonden aanvankelijk in de Dreef maar verhuisden in 1956 naar hun nieuwbouw in de toenmalige Wambeekstraat, die spoedig daarna de naam kreeg van oorlogsheld August De Feyter. Daar wonen ze nog steeds. 

Ze kregen twee kinderen, zes kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

briljant ternat 2