Herinrichting Bergensesteenweg pas voor 2019 (+ video)

De grote herinrichting van de Bergensesteenweg komt er pas in 2019. 

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Bergensesteenweg (N6) en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, hielden donderdag een infotentoonstelling over de herinrichting van deze gewestweg.

De plannen omvatten de volledige herinrichting van de gewestweg van aan het kruispunt van de Ruisbroeksesteenweg tot aan het kruispunt van de Brusselbaan.

De bedoeling is om van de Bergensesteenweg een veilige gewestweg te maken met een betere doorstroming en met volwaardige infrastructuur voor fietsers en voetgangers.

Na de grote herinrichting zal de Bergensesteenweg ook fraaier ogen en aangenamer zijn voor omwonenden en gebruikers.

‘De slechte doorstroming op de Bergensesteenweg is al jaren een doorn in het oog’, zegt Jan Desmeth (CD&V), schepen van Mobiliteit.

‘We zijn blij dat er een doorbraak is om de doorstroming te verbeteren en dat de fietsers en voetgangers een volwaardige plek krijgen.’

‘We willen met de herinrichting van dit stuk weg van bijna drie kilometer lang de Bergensesteenweg vooral een beter leesbaar wegbeeld geven’, zegt Anton De Coster van Wegen en Verkeer.

‘De huidige situatie, met wagens die langs alle kanten de steenweg oprijden, houdt te veel risico’s in voor de weggebruiker én doet het verkeer te veel opstroppen. Het concept van de ‘nieuwe’ Bergensesteenweg omvat oplossingen voor allebei die problemen.’ 

Ventwegen

Ventwegen zijn parallelbanen die naast de hoofdweg liggen en die enkel door klanten van handelszaken en omwonenden worden gebruikt om een parking of een privéterrein op te rijden.

Wegen en Verkeer voorziet om ventwegen aan te leggen tussen het kruispunt van de Brusselbaan en dat van de Albert Van Cotthemstraat.

Die zullen het aantal kruisende bewegingen van voertuigen verminderen en zullen de veiligheid en de leefbaarheid ten goede komen.

Volwaardige fiets- en voetpaden

Op de Bergensesteenweg zijn er weinig tot geen fietspaden en zijn de voetpaden in slechte staat.

Een prioriteit van Wegen en Verkeer en het gemeentebestuur is dan ook om veilige, gescheiden fietspaden en comfortabele voetpaden aan te leggen in de hele projectzone.

Fietsers en voetpaden kunnen in de toekomst ook veilig oversteken met behulp van middeneilanden.

Gevaarlijke kruispunten: vervroegd aangepakt

Nadat al de kruispunten aan van de Lotstraat (2009), de Alsembergsesteenweg (2012) en het kruispunt aan de Makro (2013) werden aangepakt, wordt in 2015 de kruispunten van de Albert Van Cotthemstraat en de Georges Wittouckstraat veiliger gemaakt.

De grote herinrichting komt er pas ten vroegste in 2019, aangezien er nog  veel procedures doorlopen moeten worden.

Een studiebureau werkt nu het ontwerp af en eind dit jaar start Wegen en Verkeer de onteigeningsprocedures op.

20141008_Vlaamse_Projectzones_n6_spl