Gescheiden rioolstelsel in Halleweg

Langsheen de Halleweg starten maandag 7 oktober verbeteringswerken, vanaf de Pijnbroekstraat tot de nieuwe verkaveling.

Er wordt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel met pompinstallatie aangelegd. Tegelijk worden de huisaansluitingen aangelegd of vernieuwd. De rijweg wordt vernieuwd in asfalt.

De uitvoeringstermijn bedraagt 50 werkdagen. Het einde van de werken wordt voorzien tegen half december 2013, behoudens onvoorziene weersomstandigheden.

De leiding van de werken ligt in handen van onze rioolbeheerder VIVAQUA. De aannemer is de firma De Dender nv. 

Het plaatselijk verkeer en de toegang naar de aanpalende eigendommen wordt zo goed als mogelijk verzekerd. Het doorgaand verkeer wordt onderbroken.