UZ Brussel giet coronacrisis in cijfers

De titel doet de publicatie van UZ Brussel over het werkjaar 2020 onrecht aan: het is geen koude opsomming van cijfers maar een document waarin ook de warme werking van het ziekenhuis centraal staat. De website die het UZ aan het werkjaar 2020 wijdt, heet niet voor niets ‘De Kracht van Licht” want achter de cijfers schuilen mensen: patiënten, hun familie, het verzorgend personeel, de artsen, de leiding van het ziekenhuis.

En die mensen werden ook opgevangen, o.m. via het project Pioen voor de afdeling Intensieve Zorgen. Dat callcenter zorgde voor onder meer familiecontacten via telefoon en video. Om de patiënten een hart onder de riem te steken werden boodschappen van familieleden op kaartjes geschreven en door de medewerkers van Pioen naar de patiënten gebracht. Familieleden van patiënten konden ook met vragen bij Pioen terecht. In 2020 noteerde Pioen 3.295 oproepen (zowel telefonische oproepen als mails).

Cijfers dan maar

Tot vandaag (en dat vanaf 6 maart 2020) is het UZ Brussel niet zonder coronapatiënten geweest. Cijfers illustreren de intensieve periode: 33.000 PCR tests, meer dan 1.8 miljoen mondmaskers (41% meer dan in 2019), 89.794 testen voor de analyse van bloedgasparameters (41% meer dan in 2019) en 1.441.223 bloedgasanalyses (52% meer dan in 2019), 6.000 pakjes werkkledij per dag tegen 2.000 per maand in normale tijden, maandelijks 90.000 wegwerpschorten (d.w.z. meer dan 1 miljoen op een jaar).

De ‘normale’ activiteit zakte zowat in elkaar in 2020: 17,1% minder ziekenhuisopnames, 29,9% minder daghospitalisaties, 22% minder aanmeldingen op de spoedgevallendienst, 26,1% minder chirurgische ingrepen en 20,3% minder zware chirurgische ingrepen in het centraal operatiekwartier. Door corona daalde het aantal consultaties in het UZ Brussel meer dan het gemiddelde van de ziekenhuizen in Vlaanderen.

Van klassieke vorming werd overgegaan naar opleidingen rond het correct gebruik van mondmaskers, beschermingsmateriaal en handhygiëne: het departement verpleeg- en vroedkunde noteerde in 2020 11.925 uren interne opleiding tegenover 8.692 uren in 2019.

Opvang

Medewerkers werden veel frequenter met de dood van een patiënt geconfronteerd dan gebruikelijk: het UZ Brussel noteerde in 2020 177 coronagerelateerde overlijdens.  Een groot aantal initiatieven werd genomen om medewerkers te ondersteunen. Zo werd Villa Samson, de plaats waar gehospitaliseerde patiënten kunnen samenzijn met hun huisdier, omgevormd tot Villa Veerkracht. Daar werden personeelsleden opgevangen: er grepen in 2020 250 gesprekken plaats. Ook vandaag nog staat de deur van Villa Veerkracht open voor wie nood heeft aan ondersteuning.

Wat nog opvalt: de coronacrisis heeft potentiële medewerkers vorig jaar niet afgeschrikt. Het UZ Brussel ontving 6.169 kandidaturen, 30% meer dan het jaar ervoor. Het illustreert dat veel veranderde, maar dat veel zaken ook doorgingen.

Eén ding is niet in cijfers te vatten, maar werd duidelijk aangevoeld: de inzet van velen, de wederzijdse steun en de wil om samen pragmatisch naar de beste oplossing te zoeken. Het licht ging uit begin maart, maar er was licht in de duisternis.

Zelf een beeld krijgen van hoeveel kracht licht kan hebben? Ga naar www.dekrachtvanlicht.be.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...