Cafetaria sporthal Caerenbergveld wordt SportK-Fee Hoger Op

De nieuwe uitbaters van de cafetaria van de sporthal Caerenbergveld zijn sinds 2 september aan de slag. Benny Camermans en Joëlle De Sadeleer  vlogen er meteen goed in en herdoopten de cafetaria tot “SportK-Fee Hoger Op”.

Hoewel het officiële openingsfeest pas voorzien is op 5 oktober, kunnen bezoekers er nu al terecht.

Vzw Caerenbergveld, die instaat voor de uitbating van sporthal Caerenbergveld in opdracht van de gemeente Dilbeek, organiseerde in juni een selectieprocedure voor het aanduiden van nieuwe uitbaters. De kandidatuur van Benny en Joëlle werd weerhouden omwille van hun duidelijke plan van aanpak, hun enthousiasme, toekomstgerichte visie, aandacht voor hygiëne en duidelijk engagement om de Schepdaalse verenigingen centraal te zetten.

HARD GEWERKT

De voorbije zomermaanden kreeg de cafetaria een volledige opfrisbeurt. De ploeg van de gemeentelijke dienst gebouwen zorgde samen met Benny en Joëlle voor een totale opfrissing van de sterk verouderde infrastructuur. Zo kwam er onder meer een nieuwe vloer, plafond, keuken en bar voor een totaal investeringsbedrag van ongeveer 50.000 euro. Er is enorm hard gewerkt en deze transformatie was onmogelijk geweest zonder de enorme inzet van de nieuwe uitbaters, die heel wat van de werken zelf uitvoerden.

Benny en Joëlle zorgden ook voor een aangenaam terras en de binnenkort worden nog nieuwe tafels en stoelen geleverd. De gebruikers van de sporthal zullen ongetwijfeld aangenaam verrast zijn. We hopen dat ‘Sportk-fee Hoger Op’ een nieuw elan kan geven aan de sporthal en z’n omgeving en het aanstekelijke enthousiasme van de nieuwe uitbaters nog meer Dilbekenaren aanzet om te sporten.