Twee woonuitbreidingsgebieden blijven open ruimte

Het gemeentebestuur van Opwijk wil bouwen in open ruimtes een halt toeroepen. Twee van de drie mogelijke woonuitbreidingsgebieden worden daarom definitief omgevormd tot open ruimte. Het gaat om de Korruit (tussen Nieuwstraat en Kalkestraat) en het Rubensveld. Het gebied Meerweg blijft behouden als mogelijk woonuitbreidingsgebied, omwille van zijn gunstige ligging. “”Het is ook een strategische reserve voor woonbehoeften in de toekomst”, zegt burgemeester Inez De Coninck.

De drie gebieden werden in 1977 op het gewestplan ingekleurd als woonuitbreidingsgebied. Voor het Rubensveld werden in het verleden al aanvragen ingediend om er een groot aantal woongelegenheden op te trekken. De gemeente heeft die aanvragen steeds ongunstig geadviseerd en ook de deputatie zag een bouwproject op die plaats niet zitten. “Er zijn nog voldoende projectzones in Opwijk,” zegt de burgemeester.
Voor de herbestemming van beide woonuitbreidingsgebieden naar open ruimte is er een studiebureau aangeduid. Binnenkort legt de gemeente een eerste voorstel voor aan de inwoners.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...