Onderhoudswerken aan fietspaden op de Klei

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf maandag 25 april onderhoudswerken uit aan de fietspaden op de Klei (N211) in Opwijk. De werken vinden plaats tussen het kruispunt met de Sint Janstraat en dat met de Hollestraat.

Tijdens de werken, die één week duren, blijft de rijweg open voor alle verkeer in beide richtingen.

Wegen en Verkeer breekt de bestaande klinkers uit en vervangt ze door een asfaltverharding in het kader van een structureel onderhoud. De werken zijn gelijkaardig aan de werkzaamheden die in het voorjaar van 2014 werden uitgevoerd vanaf de Hollestraat richting Opwijk.

Tijdens de werken blijft de rijweg altijd open voor alle verkeer in beide richtingen. Ter hoogte van de werfzone wordt er beurtelings verkeer ingesteld.

Afhankelijk van de verkeersintensiteit worden er bijkomend tijdelijke verkeerslichten geplaatst om het beurtelings verkeer te sturen. Voor de fietsers worden de nodige maatregelen getroffen om hun veiligheid te garanderen.

Tijdens de werkzaamheden geldt er een parkeerverbod in de volledige werfzone. De lokale handelaars blijven altijd bereikbaar.