De Harmonie is jarig! Interview met Leo De Smedt

[pullquote]‘De harmonie zorgt voor een streepje muziek bij leuke en triestige gebeurtenissen,’ zegt voorzitter Leo De Smedt.[/pullquote]

Wie in 1838 de pas gestichte Opwijkse harmonie de naam ‘De Volherding’ (toen nog wel in het Frans) schonk, zal waarschijnlijk nooit gedacht hebben dat die harmonie nu al 175 jaar lang ‘volherdt’. Met Leo De Smedt is die harmonie pas aan haar achtste voorzitter in die hele lange periode toe. Zes van die acht voorzitter droegen de familienaam De Smedt. Pas in 1993 nam Raoul Beerens de voorzittertaak over, in 1999 op zijn beurt opgevolgd door Pol Van Mollem. In 2003 trad met Leo De Smedt, de familie De Smedt opnieuw naar voren. Goeiedag ging een praatje maken met voorzitter Leo.

Op één na de oudste

De Volherding is – op de Gilde van Mazenzele na – de oudste vereniging van Opwijk. Toen de harmonie werd gesticht speelde het idee van ‘de volksverheffing’ nog volop maar ook vandaag nog heeft de harmonie een bij uitstek sociale functie: jonge en minder jonge muzikanten (meer dan 50 in het totaal) ontmoeten mekaar minstens één keer per week om muziek te maken.

‘De harmonie zorgt voor een streepje muziek bij leuke en triestige gebeurtenissen,’ zegt voorzitter Leo De Smedt. ‘De harmonie zorgt voor een streepje muziek bij leuke en triestige gebeurtenissen, zegt voorzitter Leo De Smedt.[/pullquote]En bij zo’n trieste gebeurtenis denkt hij meteen aan het overlijden van Marcel Pelicaen vorig jaar. ‘Hij zou vandaag honderd jaar zijn geweest,’ zegt Leo.

Zelf heeft Leo geen muzikaal talent. ‘Maar ik speel wel de eerste viool,’ zegt hij lachend maar relativeert die boutade meteen. Het bestuur bestaat uit zeven mensen die allemaal even hard werken en met Joeri Van Mulders komt er een achtste lid. Om de drie maanden verschijnt het ledenblad <’t Vol Herderken> dat het reilen en zeilen binnen de vereniging op de voet volgt.

Jeugd

Met het stichten van de jeugdharmonie in 1980 kreeg De Volherding een nieuwe impuls: jonge muzikanten kwamen de rangen vervoegen. De eerste dirigent Pierrot De Block speelde hierin een belangrijke rol. Ondertussen is de Jeugdharmonie uitgegroeid tot een meer dan volwaardig onderdeel van De Volherding en zijn een aantal ‘jongeren’ klaar om bestuursfuncties op te nemen.

‘De voorbije maanden waren hard,’ zegt Leo De Smedt. ‘De voorbereiding voor de lustrumviering hebben veel energie gevraagd maar we mogen trots zijn op onze realisaties. Voor ‘Harmonie Night’ (deze keer met een aantal schitterende danskoppels) was de zaal van het VKO letterlijk te klein en ook op het voorbije weekend mogen we trots zijn. Gunther Neefs en de Kapel van de Gidsen, da’s geen klein bier!’

Leo meent dat het tijd is dat anderen, bij voorkeur jongeren, de fakkel overnemen. Na Paul Gueerickx (ondervoorzitter) is Leo het bestuurslid met de langste staat van dienst. Maar het huidige bestuur pakte vorig weekend toch uit met een aantal mooie verwezenlijking.

Naast het mooi jubileumprogramma was er de vereremerking van een aantal trouwe leden, muzikanten, dirigenten en bestuursleden. Ook de trouwe ‘strategische sponsoren’ werden niet vergeten. Ten slotte werd in een mooi verzorgde feestbrochure een  verrassing aangekondigd die ‘De Schat van de Harmonie’ heet, een heus stripverhaal gewijd aan de geschiedenis van De Volherding. En nu … op naar 200 jaar Harmonie De Volherding.

Nieuwsbrief

Je zou ook interesse kunnen hebben in...