Leo Van Broeck en Rob Krabbenborg lichten hun visie op ‘hoger bouwen’ toe

GECORO (de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) organiseert op maandag 20 april samen met de stad in het auditorium van de Muziekacademie een lezing met debat over kwalitatieve ruimtelijke verdichting. Deze lezing met Prof. Ing. Architect Leo Van Broeck en Planoloog Rob Krabbenborg wil iedereen bewust maken van stedelijke dichtheid en optimaal landgebruik.

Programma :

  •  20 uur tot 21.15 uur: Lezing door Professor Ingenieur Architect Leo Van Broeck. Leo Van Broeck neemt actief deel aan de promotie van de ruimtelijke kwaliteit en het bewustzijn omtrent stedelijke dichtheid en optimaal landgebruik. Hij wil het overmaatse en verkwistende grondgebruik in Vlaanderen (en bij uitbreiding België) onder de aandacht brengen en oplossingen aanreiken voor de toekomst. De lezingen van Professor Van Broeck zijn gebaseerd op de studie die hij uitvoerde in opdracht van de Vlaamse Overheid, Ruimte Vlaanderen.
  • 21.20 uur tot 21.40 uur: toelichting door Planoloog Rob Krabbenborg van de stad Geel. Met de vaststelling van een “Ruimtelijke Visie Hoger Bouwen stad Geel” heeft Geel als derde Vlaamse gemeente een integrale visie ontwikkeld op hoger bouwen in haar gemeente. Alleen de grotere steden Antwerpen en Gent gingen de kleine stad Geel voor. Rob Krabbenborg zal verder ingaan welk traject rond deze visienota heeft gespeeld en nog speelt, hoe deze nota momenteel als bestuursmiddel en beleidsinstrument wordt gehanteerd, welke kansen worden gecreëerd, maar ook welke moeilijkheden worden ondervonden, tenslotte hoe het proces kan verbeteren en vervolledigen.
  • 21.5.uur – 22.30 uur: panelgesprek en debat – vragen uit het publiek

 Meer info? Dienst ruimtelijke ordening, 054 31 32 98, ruimtelijke.ordening@ninove.be

 

Topartikels editie Ninove-Dender