Geen Ninove On Ice in 2014

Doordat de provinciegouverneur pas deze maand met de stad Ninove rond de tafel zit om de impact van een eventueel stroomtekort te bespreken, is het voor het stadsbestuur nog niet mogelijk om de organisatoren van Ninove On Ice een officiële goedkeuring te bezorgen.

Dit betekent dat er voor vzw Maspoe te weinig tijd overblijft om het event degelijk voor te bereiden. Daarom werd intern beslist om dit jaar geen schaatspiste op het Twijnsterplein op te stellen maar energie te steken in de editie van december 2015.

‘We beseffen dat er heel wat fervente schaatsers ontgoocheld zullen zijn, alsook de vele Ninovieters die gratis konden komen meegenieten van een exclusieve show van Kevin Van Der Perren, een ijshockeytornooi, de vele muziekoptredens, de kerstman en zoveel meer activiteiten die deze winter kleur gaven aan de winterkoude’, vertelt Benjamin Adam van vzw Maspoe.

‘We voerden de voorbije editie ook enkele geslaagde wijzigingen door. Met de extra overkapping bij slecht weer kregen we nog veel meer schaatsers van de scholen over de vloer. Ook de vele nieuwe activiteiten brachten veel extra bezoekers naar de chalets.’

‘Toch zal een jaar snel voorbij zijn en zal onze creativiteit een jaar zijn werk kunnen doen om de derde editie nog beter te maken. Voor 2015 voorzien we wel opnieuw enkele wijzigingen om Ninove On Ice verder te laten groeien, met een minimum aan overlast.’

‘We bekijken bijvoorbeeld de optie om het volledige kerstdorp te overkappen, zodat alles mooi en consistent is. We zullen er ook voor zorgen dat de buurt minder geluidshinder zal ondervinden tijdens het event want we beseffen dat Ninove On Ice ook veel vraagt van hen.’

‘Positief is evenwel dat we nu reeds in alle rust kunnen beginnen werken aan de beste editie ooit!’

Topartikels editie Ninove-Dender