Fase 3 werken Den Dollar weldra achter de rug

Van woensdag 18 juni tot het bouwverlof voert het Agentschap Wegen en Verkeer asfalteringswerken uit op de Albertlaan en Brakelsesteenweg. Het einde van deze werken is voorzien op 9 juli. Na het bouwverlof start de vierde fase: de heraanleg van de noordzijde van de Elisabethlaan langs het verkeersplein ‘Den Dollar’.  Deze fase moet in november 2014 klaar zijn.

Asfalteringswerken in twee fasen:

Deelfase A van 18 juni tot 3 juli

Deelfase A focust op de noordzijde van de Albertlaan. Het deel van de Albertlaan tussen de Denderhoutembaan/Weggevoerdenstraat en de Gentsestraat krijgt een nieuwe onder- en toplaag. De Albertlaan van de Gentsestraat tot aan de Outerstraat én de Brakelsesteenweg van de Outerstraat tot aan de Elisabethlaan krijgt een nieuwe toplaag. Na deze asfalteringswerken worden de definitieve wegmarkeringen aangebracht.

Deelfase B van 3 juli tot 9 juli

In deelfase B werkt de aannemer aan de zuidzijde van de Albertlaan. De zone op de Albertlaan tussen de Denderhoutembaan en de Gentsesteenweg krijgt zowel een nieuwe onder- als toplaag. Alle wegen die op de zuidzijde van de Albertlaan aansluiten, zijn tijdens deze werken tijdelijk afgesloten. Het deel van de rijbaan tussen de Gentsestraat en Preulegem krijgt een nieuwe toplaag.

 De toplaag wordt aangelegd tot voorbij het kruispunt Preulegem. Preulegem is afgesloten voor doorgaand verkeer. Men kan Preulegem wel nog bereiken via het centrum van de stad.

Verkeershinder

De verkeerssituatie blijft grotendeels dezelfde als in de vorige fase. De Albertlaan is tijdens de asfalteringswerken toegankelijk voor verkeer richting Brakel. In de Albertlaan is er parkeergelegenheid aan de zijde waar niet gewerkt wordt. Verkeer richting Aalst volgt de omleiding via de Abdijstraat en de Weggevoerdenstraat.

Meer informatie over de omleiding voor het verkeer en voor de fietsers is te vinden op www.wegenenverkeer.be/dendollar. (Foto’s : Giovanni Neckebroeck)

Topartikels editie Ninove-Dender