Geen vergunning voor appartementen aan Reedijk

Het schepencollege van Merchtem geeft geen vergunning voor het bouwen van 29 appartementen aan de Reedijk, in het centrum van de gemeente. Het college beroept zich voor zijn weigering op verschillende argumenten.

Zo vertonen de plannen van de bouwheer meer bouwlagen en meer -volume dan toegestaan in het goedgekeurde BPA. Daarnaast is er ook een erfdienstbaarheid van Eandis waarmee in de plannen geen rekening werd gehouden.

Ten slotte is er de watertoets waaruit blijkt dat de Reedijk – zoals algemeen geweten – erg watergevoelig is met regelmatige overstromingen.

“In tegenstelling tot het Kasteeltje op het Mieregemplein beschikken wij voor de aanvraag voor de Reedijk over belangrijke technische argumenten om geen vergunning te verlenen,” zegt schepen van ruimtelijke ordening Lien Casier (CD&V-plus).

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...