BREAKING – Gemeente geeft geen vergunning ’t Kasteeltje

De gemeente Merchtem kent geen omgevingsvergunning toe om ’t Kasteeltje (aan het Mieregemplein) af te breken en te vervangen door 19 wooneenheden. Lien Casier, schepen van ruimtelijke ordening: “Wij hebben ons tot nog toe terughoudend opgesteld in dit dossier om niet het vermoeden van voorningenomenheid op te wekken. Maar wij geven een negatief advies omdat een afbraak en bouw van appartementen niet in overeenstemming is met het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) waarvan we werk maken. De startnota werd reeds door de gemeenteraad goedgekeurd”. (lees verder onder de foto)

Lien Casier, schepen van ruimtelijke ordening

“Verder wijzen wij er op dat ’t Kasteeltje op de lijst van onroerend erfgoed staat en volgend jaar zou ‘vastgesteld’ worden. Dat is een stap in de richting van een bescherming. Daarom kunnen wij vandaag geen vergunning tot afbraak geven. Bovendien volgen wij het advies van onze stedenbouwkundige ambtenaar”.

Geen vergunning dus voor de eigenaar projectontwikkelaar Gaelens NV. Die kan tegen de beslissing van het schepencollege in beroep gaan bij de bestendige deputatie.

Tegen de plannen van de ontwikkelaar werden ook een petitie met 341 handtekeningen en heel wat bezwaarschriften ingediend.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk