Zorgverstrekkers parkeren voor garages en opritten

De CD&V van Groot Merchtem wil dat zorgverstrekkers (artsen, kinesisten, thuisverplegers, …) kunnen parkeren – onder voorwaarden natuurlijk – voor garagepoorten en opritten. Reeds in 2012 dienden zij een voorstel in die zin in op de gemeenteraad. Vandaag hebben zij nog steeds geen beslissing ter zake kunnen verkrijgen ook al werd het punt doorgeschoven naar de commissie mobiliteit.

CD&V wil dat mensen met een speciaal teken (een blauw vierkant met daarin een P-teken en een kruis) kunnen aangeven dat zorgverstrekkers kunnen parkeren voor opritten en garages. De zorgverstrekkers van hun kant zorgen voor een duidelijk zichtbaar gsm-nummer zodat de eigenaars hen kunnen verwittigen mochten zij toch onverwacht hun garage of oprit willen verlaten.

Vandaag is het vaak een probleem voor zorgverstrekkers om een vrije parkeerplaats te vinden. CD&V wijst erop dat het systeem al in een paar steden zou bestaan. De rechtsgeldigheid van zo’n nieuw teken wordt nog nader onderzocht. Fons Heyvaert, Goedele Heyvaert, Lien Casier, Joris Verspecht, Faspard Graind’Orge en Willem Maetens van CD&V namen de proef meteen op de som en brachten een eerste bordje alvast aan in de Oudstrijdersstraat.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk