Asbestverwijdering in gemeentelijke gebouwen

Meise voorziet voor een periode van vier jaar 181.500 euro om asbest te verwijderen in de gemeentelijke gebouwen. Asbest is een schadelijke stof die in heel wat bouwmaterialen zit verwerkt. Vlaanderen streeft naar een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040. Ook lokale besturen hebben een verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie, meer bepaald om werknemers te beschermen tegen asbestrisico’s, het asbest in de gebouwen veilig te beheren en het risicovol asbest in de gebouwen tijdig te verwijderen. Tijdens de gemeenteraad werd wel beklemtoond dat er zich in de gemeentelijke gebouwen geen asbesthoudend materiaal in slechte staat bevindt.

Foto: OVAM

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise