Vocht blijft Boskapel parten spelen

De Boskapel in Imde blijft kampen met grote vochtproblemen. Nochtans werd het beschermde monument uit 1707 nog maar pas gerestaureerd voor een slordige 550.000 euro.

Desondanks duiken er opnieuw vochtplekken en schimmels op in zowel de kapel zelf als in de sacristie.

‘Het vocht dat in de muren zit krijgen we er maar niet uit. Het is nefast voor het bouwwerk op lange termijn’, zegt pastoor Jan Lagae.

Half augustus werd de bak- en zandstenen barokkapel heringewijd na twee jaar sluiting door grootscheepse renovatiewerken. Die gingen van start in augustus 2012.

In deze grondige restauratie werd zowel de buiten- als de binnenkant aangepakt. De daken werden vernieuwd, de gevels grondig gereinigd en de glasramen – die dateren uit de 18e, 19e en de 20e eeuw – al naargelang de situatie, behandeld of gereconstrueerd, met behoud van zoveel mogelijk historisch materiaal.

Ook het wapenschild en het Mariabeeld aan de voorgevel werden in ere hersteld. Prijskaartje: 550.000 euro waarvan 400.000 euro subsdidies van de Vlaamse overheid.

Vochtplekken

Maar een paar maanden later is er al weer een oud zeer dat de kop opsteekt: vocht. Zowel in de sacristie als in de kapel zelf duiken er opnieuw vochtplekken op en is er sprake van schimmelvorming.

‘Naar aanleiding van de voorlopige oplevering werd een en ander weer wat opgekalefaterd maar binnen drie weken is het weer heel erg zichtbaar’, zegt pastoor Jan Lagae.

‘We zitten hier in het bos dan ook in een zeer natte omgeving. Het probleem zit hem in het vocht dat in de muren zit. Tijdens de restauratie werden de muren geïnjecteerd met een vochtwerend middel maar dat helpt duidelijk. Er is wat dat betreft een inschattingsfout gemaakt door de architect.’

Elektrische matten

Voor het eerst is er met behulp van speciale elektrische matten nu ook verwarming in de Boskapel maar ook dat brengt geen soelaas.

‘Die beperkte verwarming is niet afdoende om het vocht weg te krijgen. Een verwarmingsinstallatie op gas of stookolie is hier niet mogelijk dus daar zitten we vast.’

‘Het probleem dat er vroeger was is er dus nog altijd. Omdat het gaat om een beschermd monument zijn we vanuit het Agentschap Onroerend Erfgoed ook beperkt in de mogelijkheden om het vocht te bestrijden.’

Nefast voor gebouw

‘Het hoeft echter geen betoog dat dit nefast is voor het gebouw. Ik ben er zeker van dat we meer dan ooit spreken van een ‘voorlopige’ restauratie.’

De gemeente gaat nu een heel zware bouwdroger in de kapel zetten. ‘Die gaan we het hele jaar laten draaien. Het is echter afwachten of dat veel gaat helpen’, besluit Lagae. De Boskapel is enkel op zondag toegankelijk voor het publiek van 10 tot 17 uur. Op woensdagavond om 19 uur zijn er vieringen.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise