Sociaal woonproject Velodroom geopend (+ foto's)

Drie jaar na het leggen van de eerste steen werd zondagvoormiddag het lintje geknipt van het sociaal woonproject Velodroom, goed voor (uiteindelijk) 52 woongelegenheden langs de Opperstraat, Velodroomstrat en Oude Bombardonstraat in het centrum van Liedekerke.

De nieuwbouw, bestaande uit drie duurzame woonblokken, omvat 45 wooneenheden, waarvan 35 sociale appartementen en 3 Vlabinvest appartementen, zes koopwoningen en één Vlabinvest koopwoning. Aansluitend werd het project nog uitgebreid met de renovatie van het oude postgebouw, goed voor vier bijkomende huurappartementen en drie extra huurwoningen.

Velodroom mag best een vrij uniek sociaal wooninbreidingsproject worden genoemd. Het snijdt, in tegenstelling tot de vastgeroeste mentaliteit bij de meeste sociale woonmaatschappijen, eens geen nieuwe open ruimte aan.

Het idee ontstond nog onder toenmalig burgemeester Etienne Schouppe (CD&V) die met lede ogen de oude armzalige huisjes in het bovendeel van de Opperstraat zag verkommeren. De eerste aankoop gebeurde in 1996. Oorspronkelijk had Liedekerke een kleinschalig project voor ogen, maar uiteindelijk vonden 29 ‘onteigeningen’ plaats. Alle aankopen gebeurden wel in der minne, maar daar gingen wel vele jaren over.

Het postgebouw was zes jaar geleden aangekocht door het OCMW van Liedekerke, maar werd nadien overgedragen aan de Gewestelijke Maatschappij voor Volkshuisvesting, die ook het woonproject Velodroom realiseerde.

373 kandidaten

De toewijzing van de nieuwe woningen gebeurde volgens het woonreglement van de interlokale woonvereniging Noord-Pajottenland. Wie geboren is in Liedekerke of er al lang woont kreeg dus voorrang, voor zover ook aan de inkomstenvereisten was voldaan.

In totaal waren er voor Velodroom 373 kandidaat-huurders, waarvan 96 uit Liedekerke. Opmerkelijk: er waren ook 96 huuraanvragen uit Brussel, al maken die met het huidige reglement zo goed als geen kans meer.

Op een handvol na zijn alle appartementen toegewezen. Twee sociale woningen en Ă©Ă©n Vlabinvest-woning staan nog te koop.

De drie duurzame woonblokken, ontworpen door A2D uit Tervuren, staan dwars op de Opperstraat en de Velodroomstraat, met tussenin twee pleinen. Elk appartement heeft een wintertuin en een inpandig terras dat in de winter volledig dicht kan. De meeste appartementen hebben ook een doorzonwoonkamer.

De totale kostprijs bedraagt zes miljoen euro, de aankoop en sloop van de oude huisjes niet inbegrepen.

Parkeeroverlast

Een pervers effect echter is dat de bovenkant van de Opperstraat intussen bulkt onder de parkeeroverlast. Velodroom telt wel 45 ondergrondse parkeerplaatsen, de grootste ondergrondse parking in Liedekerke, maar ze staat helemaal leeg omdat niemand aanstalten maakt om die plaatsen te huren (aan 50 tot 70 euro per maand).

Het laat zich dus al raden dat het parkeerbeleid in de Opperstraat zich de komende weken zal opwerken tot een politiek thema.

Naast de omgevingswerken, die nog volop bezig zijn, mag de komende maanden worden uitgekeken naar een kunstwerk dat de toenmalige velodroompiste van Jozef Vercammen in herinnering zal brengen.

Burgemeester Luc Wynant (CD&V) had nog een boodschap voor de buurt: ‘Dit is nog maar de eerste aanzet in een visie op lange termijn om de ganse buurt mooi te maken, inclusief een aanpak van de Zijwegen. Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar we werken voort, stap voor stap.’