Schepen Van Ginderdeuren ontkent misdrijven

De advocaat van schepen Filip Van Ginderdeuren heeft voor het eerst gereageerd op de aanhouding van zijn cliënt. Meester Christian Clement reageert scherp op de aantijgingen. Schepen Van Ginderdeuren betwist formeel dat hij gesjoemeld zou hebben.

 “In het kader van een gerechtelijk onderzoek dat eind oktober 2013 werd opgestart, heeft het Brussels gerecht het afgelopen woensdag 11 maart blijkbaar nodig geacht om mijn cliënt Filip Van Ginderdeuren omstreeks 06.10 uur van zijn vrijheid te beroven in de schoot van zijn gezin”, klinkt het.

“Deze aanhouding werd dezelfde avond nog bevestigd door de Onderzoeksrechter en op vrijdagochtend door de Raadkamer in Brussel. In het kader van de toepasselijke Wet op de Voorlopige Hechtenis is alleen al de chronologie opmerkelijk te noemen. Het is evident dat mijn cliënt hoger beroep aantekende.”

De advocaat beklemtoont dat Van Ginderdeuren onschuldig blijft, tot het tegendeel is bewezen. 

“Mijn cliënt is in de eerste plaats een vader, een echtgenoot en een familieman die, net zoals iedereen, het recht heeft op zijn vermoeden van onschuld totdat het tegendeel bewezen wordt. Mijn cliënt en zijn familie hebben de voorbije dagen meermaals de indruk gekregen dat hem dit recht niet door iedereen gegund wordt. Tot voor zijn aanhouding was nagenoeg iedereen het er over eens dat cliënt zijn mandaat met volle overtuiging en naar eer en geweten waarnam. Het zal later moeten blijken of diegene die nu menen uit dit drama politieke munt te moeten slaan niet alleen ethische en feitelijke bezwaren naast zich neerleggen.”

Schepen Van Ginderdeuren betwist formeel dat hij een fout zou gemaakt hebben.

“Filip Van Ginderdeuren is ook advocaat, naar wiens werkzaamheden anderhalf jaar geleden een gerechtelijk onderzoek werd opgestart. Of mijn cliënt daadwerkelijk misdrijven zou hebben begaan, wat hij ten zeerste en formeel betwist, kan en mag enkel worden onderzocht door de Onderzoeksrechter enerzijds en de Nederlandstalige Orde van de Advocaten in Brussel anderzijds”, aldus Christian Clement.