Anderhalf jaar durende herinrichting Wolvertemsesteenweg van start

Wegen en Verkeer is vandaag gestart met de grootscheepse herinrichting van de Wolvertemsesteenweg (N211). Dit gaat gepaard met heel wat extra verkeershinder, omdat de werfzone tussen de Brusselsesteenweg en de Kloosterpoort afgesloten wordt voor het doorgaand verkeer. Er worden daarom de nodige omleidingsroutes voorzien.

De eerste twee fases van de werken, ook de meest ingrijpende, staan volledig in het teken van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. Het huidige rioleringsstelsel onder de Wolvertemsesteenweg is verouderd en is dringend aan vernieuwing toe. Het bufferbekken, ter hoogte van de Kloosterpoort, wordt ook vergroot zodat er in de toekomst meer regenwater kan opgevangen worden.

De herinrichting van de Wolvertemsesteenweg zal een grote impact hebben op de omgeving. De werfzone, van aan het kruispunt met de Brusselsesteenweg tot aan het bufferbekken ter hoogte van de Kloosterpoort, wordt volledig afgesloten voor al het doorgaand verkeer. Om de handelaars in die zone toch bereikbaar te houden, werkte de gemeente Grimbergen in overleg met Wegen en Verkeer en de handelaars een alternatief parkeerplan uit.

De werken duren tot het voorjaar van 2022.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise