Energie besparen met warmtescan

 

Hebt u plannen om uw woning te verbouwen tot een beter geïsoleerde, energie-efficiënte woning? Maar weet u niet hoe hieraan te beginnen? Vraag dan nu uw warmtescan aan.

Schepen van Leefmilieu, Eric Nagels: “Tijdens een rondgang doorheen uw woning wordt met een warmtecamera de temperatuur in uw woning gemeten om zo warmteverliezen in kaart te brengen. Via de infraroodfoto’s krijgt u nuttige informatie over de energetische kwaliteit van uw woning en weet u waar eventuele aanpassingen noodzakelijk zijn om warmteverliezen te beperken. De warmtescan wordt uitgevoerd door een vrijwilliger die een opleiding heeft gevolgd voor het hanteren van een warmtebeeldcamera. Achteraf ontvangt u een rapport met een overzicht van enkele mogelijke energiebesparende maatregelen.”

Voor de uitvoering van de warmtescan, inclusief het bijhorende energierapport, wordt een retributie van € 20 gevraagd. U bent deze retributie echter pas verschuldigd indien u één jaar na de datum van de warmtescan geen enkele maatregel uit het bijhorende energierapport hebt uitgevoerd.

Een warmtescan kan aangevraagd worden met behulp van een aanvraagformulier dat beschikbaar is op het e-loket van de gemeentelijke website of op eenvoudig verzoek verkrijgbaar is bij het gemeentebestuur. Meer info bij jessika.doms@grimbergen.be, 02.260.13.33.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise