Grimbergen opnieuw gepasseerd in dossier nieuw stadion op parking C

Het gemeentebestuur van Grimbergen is erg ontgoocheld over het feit dat ze weer buitenspel gezet werd bij de recentste onderhandelingen over het voetbalstadion op parking C. Weer moeten we via de pers vernemen dat er een nieuwe beslissing genomen werd over de bouw van een nieuw stadion in Grimbergen. De gemeente moet opnieuw van de zijlijn toekijken hoe belangrijke beslissingen over haar grondgebied genomen worden. Grimbergen geeft een rode kaart aan de onderhandelende partijen.” aldus burgemeester Marleen Mertens. 

“Nochtans hebben wij er in september van dit jaar bij de Vlaamse, federale en Brusselse overheden op aangedrongen om bij alle fasen van dit dossier betrokken te worden, aangezien Parking C op Grimbergs grondgebied ligt en de komst van een dergelijk project een grote impact op de leefbaarheid van onze gemeente zal hebben. Helaas moeten wij nu vaststellen dat onze vraag in dovemans oren gevallen is, want opnieuw moeten wij via de pers vernemen dat er in alle stilte beraadslagingen hebben plaatsgehad, zonder dat wij daarvan op de hoogte werden gesteld.”

Motie

In september ondertekende de gemeenteraad van Grimbergen nog een motie over Parking C waarin alle partijen (meerderheid en oppositie) een gemeenschappelijk standpunt innemen. In de motie eist de gemeente dat de betrokken overheden Grimbergen nauw betrekken bij de verdere onderhandelingen over dit dossier en dringt ze er erop aan dat er in nauw overleg en in samenwerking met alle betrokkenen werk gemaakt wordt van een geĂŻntegreerd plan over dit dossier.

De gemeente is vooral bezorgd over de impact op de mobiliteit in de gemeente, de ordehandhaving bij grote evenementen, het eventueel verlies van parkeerplaatsen, de afwatering naar het Maalbeekbekken en de overlast waarvoor een dergelijk stadion kan zorgen.

De volledige motie vind je op www.grimbergen.be