Gedeputeerde Swinnen: ‘Inspanningen provincie voorkomen wateroverlast’

Volgens de provincie Vlaams-Brabant hebben de forse investeringen van de laatste jaren om wateroverlast te voorkomen op verschillende plaatsen wel degelijk hun rendement getoond.

Gisteren heeft het – vooral in Halle-Vilvoorde – fel geregend. Sinds de overstromingen van ’98 heeft de provincie fors geïnvesteerd in maatregelen die wateroverlast moeten voorkomen.

‘Door die investeringen bleven de klassieke gevoelige punten de voorbije dagen gespaard van wateroverlast’, stelt gedeputeerde Monique Swinnen (CD&V).

  • In de Hoezenbroekstraat in Gooik is na de herinrichting de Hoezenbroekbeek binnen de oevers gebleven en de straat raakte niet overstroomd, zoals vroeger altijd het geval was.
  • In Grimbergen is het provinciale wachtbekken Nekkerbos gevuld, en is de Maalbeek langs de ‘s Gravenmolenstraat niet overstroomd.
  • Langs de Grote Molenbeek in Merchtem zijn de overstromingsgebieden, die vorig jaar in gebruik werden genomen, volledig gevuld. Daarmee is de Maurits Sacréstraat gevrijwaard gebleven.

Merchtem had wel wateroverlast ter hoogte van het OCMW (Dendermondestraat, Gasthuisstraat, …). Dat is het stroomgebied van de Stambeek en de Puttenbeek.

De provincie wou vorig jaar  in dat stroomgebied beginnen met de inrichting van drie overstromingsgebieden (in Opwijk, stroomopwaarts van Merchtem).

Maar door problemen met de grondverwerving en een procedure voor de Raad van Vergunningsbewistingen is dat nog niet gelukt.

‘De hevige regen van gisteren toont aan dat die werken wel degelijk nodig zijn’, aldus Swinnen.