VIDEO: Groen licht voor nieuw college in Denderleeuw

De politieke soap in Denderleeuw houdt zich voorlopig aan het verwachte scenario. De gemeenteraad van Denderleeuw gaf donderdag groen licht voor de voordracht van een schepencollege.

Als enige punt op de agenda stond ‘Opstarten van de procedure tot aanstellen van een nieuw college van burgemeester en schepenen conform art.47 bis, vierde lid van het gemeentedecreet’.

Het ging om de wettelijk verplichte volgende stap in de complexe procedure om een nieuw gemeentebestuur aan te stellen.

Het punt werd goedgekeurd door de fracties SP.A-Open, CD&V en onafhankelijk raadslid Marleen Buydens.

Raadslid Guy Van Dalem (Open VLD) onthield zich, de andere raadsleden stemden tegen.

En zoals ook al kon verwacht worden kondigde burgemeester Jan De Dier (N-VA) aan dat zijn partij naar de Raad van State stapt tegen de gemeenteraadsbeslissing.

Maandagavond is er opnieuw een gemeenteraad in Denderleeuw. Dit keer gaat het om een tweede oproep voor de agenda van de raad van januari.