Bouwprojecten in Dilbeekse Bosstraat kunnen starten

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft het Dilbeeks gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Bosstraat‘ goedgekeurd.

Hierdoor kunnen de school en de tennisclub uitbreiden en kunnen er enkele sociale bouwprojecten starten.

‘Er kunnen nu woonprojecten opgezet worden in de Bosstraat, waaronder een project voor mensen met een beperking en een sociale campus’, zegt Julien Dekeyser (Open VLD), gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

‘Daarnaast wordt het gebied dooraderd met voet- en fietspaden en groene ruimtes’.

Er rees de voorbije maanden heel wat protest in de buurt, vooral tegen de komst van de sociale campus.

‘De bezorgdheden zijn begrijpelijk, maar de plannen zijn niet zo ingrijpend als men vreest’, stelt Dekeyser.

‘Zo is de sociale campus geen asielcentrum maar een OCMW-instelling die in hoofdzaak gericht is op de lokale bevolking en slechts zes tijdelijke verblijven voor asielzoekers bevat.’

‘We vragen de gemeente wel om bij de ontwerpkeuze de omwonenden te betrekken en om de verkeersproblematiek aan te pakken voor het plan wordt uitgevoerd.’