Eenrichtingsverkeer aan De Kriebel blijft

Het eenrichtingsverkeer aan de gemeentelijke basisschool De Kriebel blijft behouden. De maatregel werd aanvankelijk slechts ingevoerd voor de duur van de werken, maar na overleg met de school en de technische verkeerscommissie, wordt het definitief.

Concreet gaat het om het stukje van de Kerkstraat tussen het parkeerplein voor de kerk en de Brusselstraat. Daar zal je enkel in de richting van de Brusselstraat door kunnen rijden. Het centrum van Sint-Ulriks-Kapelle blijft vlot bereikbaar langs de Assestraat. Dat zal ook duidelijk aangeduid staan met verkeersborden.

De maatregel moet bijdragen tot een grotere verkeersveiligheid aan de schoolpoort. Omdat het nieuwe gebouw van De Kriebel onder andere een turnzaal en een refter herbergt, zullen dagelijks 172 leerlingen vier keer per dag de straat oversteken.

Om de veiligheid van de voetgangers te garanderen, en te verhinderen dat voertuigen vanop de Brusselstraat toch nog de Kerkstraat inrijden, worden ook voetgangersbeugels langsheen de bocht van het voetpad langs de nieuwbouw aangebracht.

Door de ingreep is ook een betere doorstroming op de Brusselstraat mogelijk. Afslaand verkeer aan de schoolpoort in het nu al drukke centrum wordt vermeden en afgeleid naar de Assestraat.

Nieuwsbrief

Je zou ook interesse kunnen hebben in...