Kort Denderleeuw: domiciliefraude

In de strijd tegen domiciliefraude voerde Denderleeuw afgelopen jaar 426 specifieke woonstcontroles uit, 134 meer controles dan in 2018. Dit resulteerde in 103 ambtshalve schrappingen uit en 21 ambtshalve inschrijvingen in het bevolkingsregister. Deze controles worden vooral aangevraagd wanneer er meldingen of vermoedens zijn van één of andere vorm van fraude of wanneer personen hun verblijfplaats in Denderleeuw vestigden, zonder hiervan aangifte te doen, of vertrokken zijn zonder een adreswijziging aan te vragen. Sommige gezinnen proberen een sociaal voordeel te verkrijgen door zich wel of niet in te schrijven. Daarnaast voerden de wijkagenten voerden 1295 controles uit bij mensen die in Denderleeuw kwamen wonen.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Meer kort nieuws