Kort Denderleeuw: cultureel centrum

In Denderleeuw werden 1.259 bezwaarschriften ingediend tegen de omgevingsvergunning die aangevraagd werd door Safa Dender vzw. De vzw wil in de Stationsstraat magazijnen verbouwen tot een cultureel ontmoetingscentrum. Het schepencollege moet ten laatste op 24 april 2020 een beslissing nemen over de omgevingsvergunningsaanvraag. Het gemeentebestuur is geen voorstander van de plannen. “Het bovenlokale aspect van zo’n centrum baart ons. We vrezen dat het centrum de schaal van onze gemeente overstijgt en dat de stationsbuurt niet geschikt is om de extra toestroom die dit met zich mee zou brengen te kunnen slikken. We zijn bezorgd over de inpasbaarheid van dit centrum in het BPA Stationsomgeving en zijn ons ook bewust van de mogelijke mobiliteitsproblemen”, aldus burgemeester Jo Fonck. De bezwaarschriften worden eerst nog gecontroleerd op ontvankelijkheid. Want zo is bijvoorbeeld nu al duidelijk dat er bezwaarschriften zijn ingediend op naam van overleden mensen of minderjarigen.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Meer kort nieuws