Carrousel onbestuurbaarheid Denderleeuw herbegint van voor af aan (update)

In de aanslepende politieke crisis van Denderleeuw lijkt het erop dat SP.A-Open, CD&V en onafhankelijk raadslid Marleen Buydens – samen de gedoodverfde nieuwe meerderheid – het geweer van schouder hebben veranderd.

Op vraag van negen raadsleden – SP.A-Open en Marleen Buydens – werd gisteravond laat een extra gemeenteraad samengeroepen voor woensdag 24 juni. De uitnodiging werd woensdag in de loop van de dag echter alsnog ingetrokken omdat er twijfel rees over de vormvereisten. Mogelijk worden de punten toegevoegd aan de gemeenteraad die sowieso al gepland was op donderdag 25 juni.

Op de ingediende agenda staan twee punten. Het eerste is het intrekken van het besluit van 3 november waarbij de structurele onbestuurbaarheid van de gemeente werd vastgesteld. Als tweede punt wordt echter meteen een volledig nieuw besluit tot ‘vaststellen van de structurele onbestuurbaarheid’ voorgesteld.

Volgens de raadsleden ‘hebben talloze gebeurtenissen geleid tot een bestuurlijke stilstand van de gemeente’. In een toelichting van liefst 62 pagina’s – download hier de pdf – wordt in detail een ganse resem incidenten opgelijst sinds de breuk tussen CD&V en N-VA in september vorig jaar echt duidelijk werd.

In de uiteenzetting worden zelfs vele persartikels opgenomen die over de crisis in Denderleeuw verschenen.

Blijkbaar geloven SP.A-Open en Buydens – en allicht ook CD&V – zelf niet meer in een goede afloop van de procedure bij de Raad van State. Het rechtsorgaan besliste op 24 februari voorlopig dat het ‘nog niet overtuigd was dat de huidige coalitie niet meer kan besturen’. Een definitieve uitspraak werd pas in augustus verwacht. Als de beslissing van 3 november 2014 effectief wordt ingetrokken – waar het dus naar uitziet – dan vervalt meteen ook de lopende rechtsprocedure bij de Raad van State.

Een nieuwe ‘vaststelling van structurele onbestuurbaarheid’ zou als gevolg hebben dat de hele carrousel voor de aanstelling van een nieuw schepencollege gewoon van voor af aan kan herbeginnen. De eerste stap is dan wellicht een (nieuwe) bemiddelingspoging door de Oost-Vlaamse gouverneur, allicht nadien gevolgd door een besluit van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) dat Denderleeuw (opnieuw) onbestuurbaar wordt verklaard.

Mogelijk speelde ook de aanwezigheid van enkele waarnemers van Binnenlands Bestuur op de jongste gemeenteraad een rol bij de gewijzigde tactiek van SP.A-Open, CD&V en Buydens. Het rapport van die waarnemers opent immers de deur voor minister Homans om eventueel over te gaan tot het sturen van een regeringscommissaris naar Denderleeuw. Met de nieuwe procedure tot onbestuurbaarheid lijkt dat gevaar voorlopig geweken.