Open-VLD Denderleeuw stopt kartel met Plus

De politieke wirwar in Denderleeuw wordt zo mogelijk nog wat ingewikkelder nu Open VLD woensdag aankondigde dat het breekt met schepen Geert Van Schelvergem (Plus).

Open VLD verwijt Van Schelvergem eigengereidheid. ‘Al bijna een half jaar worden we, zonder enig aanwijsbare reden, op politiek vlak niet meer geconsulteerd door Van Schelvergem’, stelt Open VLD vast.

De voorbije maanden was tijdens de gemeenteraden al duidelijk geworden dat het enige Open VLD-raadslid Guy Van Dalem regelmatig een ander stemgedrag vertoonde dan schepen Geert Van Schelvergem.

Vooral het feit dat Van Schelvergem als schepen van Sport geen enkel initiatief nam om te antwoorden op de noodkreet rond de capaciteitsproblemen van voetbalclub Standaard Denderleeuw zit Open VLD hoog. ‘De gesprekken van Standaard voorzitter Diederik Bammens, tevens bestuurslid van Open-VLD, met dezelfde schepen leidden evenmin tot enige politieke beslissing’, aldus Open VLD.

‘Eerdere recente politieke dossiers zoals over voetbalclub SK Terjoden-Welle, het RUP Drevensveld of de Regenboogvlag, werden door schepen Van Schelvergem op een identieke wijze afgehandeld.’

‘De politieke slagkracht van de gemeente berust dus nog enkel bij diegenen die de beslissende macht binnen het schepencollege dragen. Een dergelijke vaststelling noopt Open-VLD om haar conclusies hieruit te trekken en voortaan een eigen politieke richting in te slaan, los van schepen Van Schelvergem.’

Plus-stichter en voormalig schepen Jan De Mesmaeker blijft overigens, op zijn vraag, wel uitdrukkelijk verder samenwerken met Open-VLD.

‘Open-VLD zal zich voortaan ongebonden opstellen tegenover de huidige uiteengevallen meerderheid en los van de oppositie die tot nog toe weinig bestuurlijk alternatief kon bieden. Open-VLD zal zich ook niet laten verleiden om deel te nemen aan de weinig smaakvolle polemieken die het Denderleeuws gemeentelijk bestuur permanent kenmerken’, aldus de partij die het persbericht besluit met ‘Wat baten kaars en bril, als den uil niet zienen wil?’.

Dagelijks bestuur

Tijdens de gemeenteraad van donderdag komt het wellicht opnieuw tot een felle clash. Zo plaatste SP.A-fractieleider Jürgen Ruysseveldt een aanvullend punt op de agenda met de bedoeling het schepencollege, dat in de praktijk enkel nog bestaat uit N-VA en Plus, helemaal op droog zaad te zetten.

In september vorig jaar, toen de politieke crisis in Denderleeuw helemaal aan de oppervlakte kwam, werd op voorstel van CD&V het bedrag dat het schepencollege zelf (per dossier) mag uitgeven, in het kader van het dagelijkse bestuur, al teruggebracht van 25.000 euro naar 2.500 euro.

Nu wil SP.A ook die laatste 2.500 euro laten afnemen, zodat het college voor elke kleine uitgave verplicht zou worden om toestemming te vragen aan de gemeenteraad waar – zoals bekend – het college zich niet gesteund weet door een meerderheid. 

Een en ander betekent dat het college, met uitzondering van de lopende investeringsdossiers, haast niets meer zou kunnen beslissen waar kosten komen bij kijken.