Emotionele gemeenteraad in Denderleeuw legt kloof tussen N-VA en CD&V open en bloot

Op een erg emotioneel geladen gemeenteraad in Denderleeuw werd donderdag duidelijk dat de kloof tussen de meerderheidspartijen N-VA en CD&V bijzonder diep is.

Toch lijkt het er op dat de bruggen nog niet definitief zijn opgeblazen.

Op de toegevoegde agenda stonden twee zwaar beladen punten. Het eerste was een voorstel van CD&V om het bedrag dat het schepencollege zelf (per dossier) mag uitgeven, in het kader van het dagelijkse bestuur, terug te schroeven van 25.000 euro naar 2.500 euro.

Het tweede toegevoegde punt was een motie van wantrouwen tegen eerste schepen Jan De Nul (CD&V), ingediend door Vlaams Belang, nadat burgemeester Jan De Dier (N-VA) zijn eerste schepen in de pers openlijk had aangevallen.

Vertrouwensbreuk

CD&V verborg niet dat er een zware vertrouwensbreuk is met N-VA en dat dit de enige reden is om de beslissingsmacht in talrijke dossiers opnieuw bij de gemeenteraad te leggen, ‘ook al zal die dan misschien wat vaker moeten samenkomen’.

Schepen Alberic Sergooris (CD&V) liet er geen twijfel over bestaan dat de hele fractie achter haar kopman Jan De Nul blijft staan. Hij hekelde de krantenartikels van de voorbije weken waarin De Nul openlijk werd geschoffeerd door de burgemeester.

‘Niemand verdient het om zo te worden behandeld, temeer Jan altijd integer aan politiek heeft gedaan en over een zeer grondige dossierkennis beschikt’, aldus Sergooris.

N-VA en Open VLD kondigden aan tegen het CD&V-voorstel te zullen stemmen ‘omdat het gewoon niet werkbaar is en het de dagelijkse werking van de gemeente in gevaar brengt’.

Het voorstel werd uiteindelijk met een nipte wisselmeerderheid (CD&V, SP.A-Open en Marleen Buydens voor, N-VA, Open VLD en VB tegen) goedgekeurd.

Motie van wantrouwen

De motie van wantrouwen die VB-raadslid Kristof Slagmulder indiende tegen schepen Jan De Nul draaide uit op een coup de théâtre.

Voorzitter van de gemeenteraad Geert Van Cauter (N-VA) liet, na een eenparige stemming hierover, het punt toch behandelen en stemmen, al stelde hij dat de beslissing wellicht nietig zou worden verklaard, ‘omdat dergelijke motie geen bevoegdheid is van de gemeenteraad’.

Slagmulder ontkende dat de motie hem was ingefluisterd door de N-VA, zoals de CD&V eerder zou hebben laten uitschijnen.

De fractie SP.A-Open en onafhankelijk raadslid Marleen Buydens weigerden principieel aan de stemming deel te nemen. Beiden namen ook openlijk afstand van de ‘sfeer van persoonlijke aanvallen en verdachtmakingen’.

jan de nulSchepen De Nul (foto) zelf wilde het debat niet uit de weg gaan.

‘Ik walg van de achterbakse politiek om mensen in hun privésfeer te raken’, richtte De Nul zich persoonlijk tot burgemeester De Dier.

‘Heb ik in het openbaar kritiek geuit op deze coalitie? Ja, maar dat is omdat het nu al anderhalf jaar enkel over macht gaat. U wilt de grote overwinnaar spelen, maar snapt niet hoe een bestuurlijke meerderheid werkt.’

‘In die sfeer kan men niet meer behoorlijk besturen. Zelfs de ambtenaren weten het niet meer. Zij werken met de vitesse in achteruit, in een soort staat van zelfbescherming.’ De Nul verliet hierop de raadzaal.

Bij de uiteindelijke stemming van de motie, waarbij nog 15 van de 25 raadsleden overbleven, werd de motie verworpen met drie stemmen voor (Vlaams Belang) en twaalf stemmen tegen (N-VA, CD&V min Jan De Nul en Open VLD).

Bemiddeling via hoofdkwartier N-VA?

N-VA-fractieleider Davy Scherlippens zei na afloop dat burgemeester Jan De Dier geen verklaringen zou afleggen.

‘Maar het feit dat we tegen de motie hebben gestemd moet worden gezien als een duidelijk signaal dat we, ondanks de problemen en de zware woorden, met deze coalitie verder willen doen’, aldus Scherlippens. ‘Het alternatief is onbestuurbaarheid.’

Volgens de fractieleider wordt, met de hulp van N-VA-nationaal, een bemiddelingsinitiatief voorbereid in een poging om de brokken met CD&V te lijmen.

Open VLD verspreidde in het weekend al een mededeling waarin het haar beide partners in de meerderheid nogmaals opriep ‘om verantwoordelijkheid te nemen en positieve oplossingen voor de toekomst aan te reiken’.

Open VLD wil zich niet mengen in de voorbije discussies. ‘Een halsstarrige houding in de politiek brengt geen zoden aan de dijk.’