Denderleeuw start met vrijwilligerspoule

Het gemeentebestuur van Denderleeuw start met een vrijwilligerspoule. Voor het nieuwe initiatief zoekt de gemeente vrijwilligers die zich voor bepaalde sociale en culturele projecten willen inzetten.

Geëngageerde inwoners zijn welkom op de infoavond in Den Breughel (Dorp 11) op donderdag 6 februari om 19 uur.

Twee concrete projecten staan al in de steigers: De Buurtcomputer die op 1 maart uit de startblokken schiet en tal van laagdrempelige initiatieven in het vrijetijdsaanbod vanaf het najaar.

De Buurtcomputer

Wie op heel korte termijn wil starten, kan zich opgeven voor het gloednieuwe project De Buurtcomputer.

‘Onder deze noemer openen dit jaar 3 openbare computerruimten de deuren in Denderleeuw waar mensen uit de buurt met een computer kunnen (leren) werken’, legt Jan De Nul, schepen van ICT, uit.

‘De Buurtcomputer gaat van start in de bib, het Huis van de Sociale Economie en de cafetaria van het OCMW. Mensen zullen er op een heel eenvoudige manier kunnen kennismaken met de mogelijkheden van computer en internet.’

Vrijwilligers die hun basis computerkennis willen delen met beginners krijgen een opleiding. Meer info bij Lieselot Breynaert: lieselot.breynaert@denderleeuw.be – 053 640 697

Vrijetijdsaanbod

‘Onze verenigingen merken dat sommige groepen maar moeilijk de weg vinden naar het vrijetijdsaanbod van de gemeente en de verenigingen’, merkt cultuurschepen Alberic Sergooris op.

‘Daarom zet het gemeentebestuur sterk in op het bereiken en betrekken van maatschappelijk kwetsbaren bij het vrijetijdsaanbod.’

‘Met laagdrempelige initiatieven willen we een opstapje bieden aan mensen in sociaal isolement of mensen in armoede. En daarbij is de ondersteuning van vrijwilligers hard nodig.’

De vrijwilligers kiezen zelf hoeveel tijd ze kunnen vrijmaken en waarvoor ze zich wil inzetten: de toog openhouden, de kassa bemannen, koken, een babbeltje slaan.

Meer info bij de Afdeling Vrije Tijd: cultuur@denderleeuw.be, 053-64.54.00

Wie op 6 februari niet naar het infomoment kan komen, maar zich toch wil inzetten, mag eveneens contact opnemen met deze dienst.

Nieuwsbrief

Je zou ook interesse kunnen hebben in...