Gemeenteraad zet belangrijke stap in vrijwaring van dertien hectare open ruimte in Zellik

De gemeenteraad gaf groen licht voor het ruimtelijk ordeningsplan (RUP) Groene rand Zellik-centrum. Dat moet drie deelgebieden in het centrum van Zellik in de toekomst vrijwaren van bebouwing, goed voor dertien hectare open ruimte.

Het RUP Groene rand Zellik-centrum is een belangrijk dossier. De deelgemeente van Asse kreunt onder de toegenomen bevolkingsdruk en ook projectontwikkelaars vinden makkelijk hun weg naar Zellik. In het centrum liggen met Keienveld, de Kortemansstraat en Molenbeekdal nog drie grote onbebouwde percelen die momenteel voornamelijk als landbouwgrond gebruikt worden.

Maar Molenbeekdal is nu al ingekleurd als woongebied en vanaf 2025 mag er ook in het gebied Keienveld en Kortemansstraat gebouwd worden. Maar dat wil het gemeentebestuur vermijden en daarom werd het RUP Groene rand Zellik-centrum opgesteld. “We hebben geen nood aan extra woongebieden om de bevolkingsgroei verder op te vangen. Wij wensen de bestaande bebouwde ruimte kwalitatief te verbeteren en te verdichten en de open ruimte te versterken. De woonbehoefte kan opgevangen worden binnen het huidige bebouwde weefsel”, vindt het gemeentebestuur.

Concreet wil het gemeentebestuur de woonbestemming van de drie deelgebieden schrappen en de open ruimte planologisch vaststellen. Om dat te doen, is een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan nodig. Midden 2023 keurde het bestuur de startnota goed, maandag keurde de voltallige gemeenteraad de voorlopige vaststelling van het RUP goed. Daarmee is de kous nog niet af. Tijdens de zomer loopt hierover nog een openbaar onderzoek en op donderdag 22 augustus vindt er tussen 17 en 21 uur een infomoment plaats in zaal Den Horinck.

Het bewuste gebied is zo’n twaalf hectare groot. Als het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd wordt, wil het bestuur de drie deelgebieden gebruiken voor extra trage wegverbindingen, bosgebied en extra open ruimte. “Omdat Molenbeekdal nu al bebouwbaar is, zullen we daar wel tot een compromis moeten komen met de projectontwikkelaars”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Peter Verbiest (N-VA).

Concreet zal enkel de noordelijke helft van dat perceel bebouwbaar zijn, en dat voor slechts veertig procent. “Hier willen we vooral de bebouwde rand van Zellik centrum kwalitatief afwerken. Hoogbouw zullen we hier niet toestaan. En achter de school De Glinster willen we de ruimte ontwikkelen voor schoolgerelateerde zaken. Maar we moeten voorzichtig blijven in onze uitspraken tot het RUP definitief is vastgesteld. Er is al overleg geweest met de projectontwikkelaars, het is geven en nemen. Het is een moeilijke maar belangrijke oefening voor Zellik centrum”, stelt schepen Verbiest.

Ook de oppositie keurde de voorlopige vaststelling mee goed. “Elke groene ruimte in Zellik die gevrijwaard wordt, is goed”, sprak Erik Beunckens (ZellikRelegem-VOLK). Vanuit de Groen-fractie kwamen er zelfs felicitaties voor het bestuur. “Maar de mogelijkheid om een stukje van Molenbeekdal te mogen bebouwen zal daar voor problemen zorgen. Hopelijk blijft het aantal bouwlagen ook beperkt. Want Zellik zit echt vol”, besloot Erik Beunckens.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk