Verzet tegen bouwaanvraag voor twee windturbines

In Zellik en Kobbegem liggen de inwoners wakker van een onverwachte vergunningsaanvraag door privéfirma Elicio voor de bouw van twee windturbines. De omwonenden vinden de locatie in waardevol agrarisch gebied slecht gekozen.

De firma Elicio, een dochterbedrijf van de Luikse intercommunale Nethys, heeft een aanvraag ingediend om twee windturbines te bouwen: een eerste nabij het Torenhof in Kobbegem en een tweede nabij de Oude Merchtsensebaan dichter bij Relegem. De turbines zouden een tiphoogte van 180 meter en een rotordiameter van 138 meter hebben. Met een vermogen van 4,2 megawatt zouden ze jaarlijks zo’n 6.000 gezinnen van stroom kunnen voorzien. Maar de manier waarop de aanvraag gebeurt, stuit op verzet bij de omwonenden.

“Blijkbaar is men al vijf jaar bezig met dit project om dan vlak voor Kerstmis, pal tijdens een vakantie, het openbaar onderzoek op te starten. Wij zijn als omwonenden vooraf niet ingelicht maar zagen plots de gele plakkaten opduiken. Heel overweldigend aanvankelijk”, klinkt het bij De Acht Wilgen, het buurtcomitĂ© dat de inwoners in de omgeving van de Isidoor Crokaertstraat al langer verenigt.

Volgens aanvrager Elicio zijn er in Asse amper betere plaatsen voor een windproject. Ze schermen met de nabijheid van de industriezone Broekooi, de N9 en de spoorlijn. En door de aanwezigheid van de hoogspanningslijn kan de visuele hinder gebundeld worden. Toch hebben ze bij het buurtcomité hun redenen om tegen het project te zijn.

“Dit project hoort niet thuis in waardevol agrarisch landbouwgebied”, klinkt het bij de Acht Wilgen. “Bovendien ligt hier het enige beheergebied voor akkervogels in de Noordrand rond Brussel. Er zal impact zijn op de fauna, dat bevestigt hun eigen natuurstudie. Na een eerste studie in 2017 volgde een opvolging in 2022. Er bleek een verdubbeling te zijn van het aantal vogels. Acht beschermde diersoorten zijn in het projectgebied aanwezig, zes hebben er hun broedplaats in de grasvelden en boomgaarden in de directe omgeving.”

Het buurtcomitĂ© heeft een advocaat aangesteld om bezwaar aan te tekenen en ook in Kobbegem plannen bewoners en een buurtcomitĂ© een bezwaar. “Maar de impact van dit project treft de kern van Zellik, Kobbegem Ă©n Relegem. Zo wordt er geen rekening gehouden met de bastonen van deze windturbines en deze reiken heel ver, ook binnenshuis. Studies wijzen op een directe impact op de gezondheid. Om nog maar te zwijgen over de waardevermindering van omliggende eigendommen die we ramen, gebaseerd op cijfers van een studie van ERA en KU Leuven, op zeker twaalf miljoen.”

Het buurtcomitĂ© vindt niet dat de lasten en lusten correct verdeeld zijn. “De winst is enkel voor het privĂ©bedrijf. De energie die hier opgewekt kan worden, gaat ook rechtstreeks op het net en niet naar gezinnen in Asse.” Bij buurtcomitĂ© De Acht Wilgen beklemtonen ze wel niet tegen windturbines te zijn. “We zijn wel tegen turbines op slechte locaties zoals hier. Aan zee, op twaalf kilometer van de kust, storen ze niemand en is het rendement hoog. Hier, op amper 250 meter van bebouwing, zouden ze te vaak stil liggen door te weinig wind of te veel slagschaduw. Het is een illusie dat dit project een deel zal zijn van een echt duurzame oplossing”, klinkt het resoluut.

Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 12 januari, het dossier is raadpleegbaar via het Omgevingsloket en op het gemeentehuis. De vergunning wordt nadien al dan niet uitgereikt door de Vlaamse overheid, de gemeente kan enkel advies geven. Maar ook daar valt te horen dat ze verrast waren door de onaangekondigde aanvraag en er voorafgaand geen overleg geweest is met Elicio.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk