Werken op Brusselsesteenweg wisselen van kant: begin januari start laatste fase

Sinds augustus is de aannemer aan de slag tussen de kruispunten van Stevensveld en Vaal, de laatste 500 meter van de herinrichting. Maandagnamiddag 19 december is de weghelft richting Asse helemaal klaar. Na de kerstvakantie wisselt de werf een laatste keer van kant.

Laatste rechte lijn

Tegen maandagnamiddag 19 december werkt de aannemer de weghelft richting Asse
tussen Stevensveld en Vaal af. Na een korte kerstpauze gaat hij aan het werk aan de
overkant van de gewestweg. Tot de zomer van 2023 wordt gewerkt op de weghelft
richting Zellik.

Geen werken tijdens kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie werkt de aannemer niet. Van maandagnamiddag 19 december tot
en met zondag 8 januari 2023 wordt de Brusselsesteenweg tijdelijk opengesteld.
Gedurende die periode kan lokaal verkeer in beide richtingen de weg gebruiken. Er geldt
wel een rechts-in, rechts-uit principe: auto’s kunnen de zijstraten enkel naar rechts in- en
uitrijden, de middenberm oversteken is niet mogelijk. Vanaf maandag 9 januari moet het
verkeer in de richting van Asse opnieuw de lokale omleiding volgen. Verkeer richting Zellik
rijdt over het afgewerkte rijvak richting Asse.

Brusselsesteenweg in het nieuw

De herinrichting van de Brusselsesteenweg maakt de gewestweg veiliger en
overzichtelijker voor alle weggebruikers. In de werken van de huidige fase 4 komt aan de
Sint-Martinusscholen een beveiligde oversteek met een middeneiland zodat leerlingen er
veilig met de fiets en te voet kunnen oversteken. Na de werken loopt er een
dubbelrichtingsfietspad van de Petrus Ascanusstraat tot aan de oversteekplaats. De
bushaltes aan de school worden allebei vernieuwd en er komt meer groen in het
straatbeeld.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk