Fase 3: verkeersmaatregelen werken Brusselsesteenweg tussen Vaal en Langestraat van start

Vandaag 16 augustus, start fase 3 van de werken op de N9. De verkeerssituatie blijft grotendeels dezelfde.

  • Zoals bij de vorige fases is op de Brusselsesteenweg enkel verkeer mogelijk van Asse in de richting van Zellik/Brussel. Over de volledige werkzone blijft de snelheidsbeperking van 30 km/u van toepassing.
  • De omleiding voor het doorgaand verkeer van Zellik/Brussel richting Asse blijft van toepassing: via de E40 naar het op- en afrittencomplex van Ternat (nr. 20), om via de Edingsesteenweg (N285) naar Asse te rijden.
  • De omleiding voor lokaal verkeer richting Asse loopt via Benedenstraat, Lindendries en Bergveld. Om de veiligheid te garanderen, is er enkel eenrichtingsverkeer mogelijk op deze omleiding.
  • De enkelrichting in Heilig Hartlaan tussen Stevensveld en Keesdal blijft tijdens deze fase behouden.
  • Er geldt enkelrichtingsverkeer in Stevensveld tussen N9 en Heilig Hartlaan.
  • Ter ontsluiting van de bewoners in Kruiskouter tussen N9 en Benedenstraat, wordt de enkelrichting opgeheven.
  • Op alle lokale omleidingswegen blijft de snelheidsbeperking van 30 km/u van toepassing. Waar nodig wordt een parkeerverbod geplaatst.
  • Voor de fietsers loopt de omleiding in beide richtingen via P. Ascanusstraat, fietssnelweg F212, Kruiskouter, Poel, Spoorwegbaan en Zittert.
  • Ook op deze route geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u voor het autoverkeer.
  • Gezien de werken aan de zijde van Kruiskouter en Keesdal plaatsvinden, worden deze straten afgesloten van de Brusselsesteenweg.

Snelheidsbeperking & controle

De politie voert op zeer regelmatige basis controles uit om de opgelegde snelheidsbeperking van 30 km/u op dit traject af te dwingen. Doorgaand vrachtverkeer is verboden en wordt via het ANPR-camerasysteem, rechtstreeks beboet.

Eenrichtingsverkeer betekent natuurlijk ook dat het verkeer dat uit de aantakkende straten komt, verplicht deze richting moet volgen.

Tonnageverbod +3,5 ton tussen Broekooi en Langestraat

Er geldt een tonnageverbod van +3,5 ton (uitgezonderd voor laden/lossen, bussen en landbouwvoertuigen) op de Brusselsesteenweg van Benedenstraat tot Bergveld, in de richting van Asse. In het kader van de politiecontroles op het naleven hiervan, geldt er bijkomend een parkeerverbod op de parkeerstrook langs de Brusselsesteenweg vanaf huisnummer 361 tot aan Breker. Zodoende kunnen vrachtwagens die het verbod genegeerd hebben op deze strook alsnog rechtsomkeer maken.

Vind je geen antwoord op je vraag bij veelgestelde vragen en antwoorden, dan kan je je vraag doormailen aan de bereikbaarheidsadviseur, bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be.

Meer info

Alle info op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...