Onteigeningen aanleg ringweg rond Asse

Om de ringweg rond Asse te realiseren dienen er verschillende onteigeningen te gebeuren. Momenteel zijn er al 28 gerealiseerd via een minnelijke aankoop. Dit blijk uit een vraag van parlementslid Inez De Coninck aan minister van Mobiliteit.

De aanleg van een ringweg rond Asse is een dossier dat al vele jaren aansleept. Voorlopig werd enkel fase 1 uitgevoerd. Tegen de tweede en derde fase was er heel wat protest en juridisch bezwaar. In 2019 werd een voorontwerp voorgesteld waarbij rekening werd gehouden met ongeveer tweehonderd onteigeningen. Aan het kruispunt met de Huinegem ter hoogte van de rotonde wordt de ring doorgetrokken richting de spoorlijn. De ringweg zal in een tunnel onder de spoorweg lopen en kruist daarna de Prieelstraat. Hier zal een brug worden gebouwd voor fietsers en voetgangers. Voor het gemotoriseerd verkeer krijgt de Prieelstraat een knip. Op de Kalkoven (N9) zal een kruispunt met verkeerslichten worden aangelegd. Het traject van de ringweg loopt vervolgens door de Koensborre, die ook geknipt wordt voor automobilisten, om zo in de Broekebeekvallei uit te komen op de Edingsesteenweg.

In het voorontwerp werd een reserveringsstrook van 50 meter breed getekend waarbinnen de ringweg wordt aangelegd. Een tachtigtal gekende eigenaars hun percelen bevinden zich binnen het tracé. Voor die percelen werd nu een minnelijke verwerving opgestart om de eigendommen vanuit de Vlaamse overheid te verwerven. 28 percelen werden in juni reeds verworven. Over de timing van de verdere aanleg van de werken is er verder nog geen duidelijkheid. Voorlopig is er enkel budget voorzien voor de aankopen en onteigeningen, maar niet voor de werken en de aanleg van de ringweg.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...