Omgevingsvergunning voor bouw van het vrijetijdscentrum Zellik en slopen van Den Horinck, de feestzaal en jeugdlokalen

Het gemeentebestuur dient een omgevingsvergunningsaanvraag in voor de bouw en uitbating van het vrijetijdscentrum in Zellik en het slopen van Den Horinck, de feestzaal, de jeugdlokalen, en de lokalen van de para’s en het Rode Kruis gelegen te Zellik, Noorderlaan 7 en 20.

De sloopwerken zullen pas uitgevoerd worden na ingebruikname van het nieuwe vrijetijdscentrum.

Het openbaar onderzoek loopt van 6 juli 2021 tot en met 4 augustus 2021. De dossierstukken betreffende het openbaar onderzoek zijn beschikbaar via het omgevingsloket. Het volledige dossier ligt ook ter inzage bij de gemeente (bij voorkeur na afspraak), alle werkdagen van 08.30 uur tot 12.00 uur en ook dinsdagnamiddag van 14.00 uur tot 19.00 uur.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen digitaal ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse tot en met 4 augustus 2021.

Nieuwsbrief Royaal Lokaal

Royaal Lokaal

Je zou ook interesse kunnen hebben in...